Hyppää sisältöön
Media

Oikeudenkäyntiasiamiehille ja -avustajille tulossa lupajärjestelmä Aiemmin kelpoisuuden saavuttanut voi toimia ilman lupaa vielä koko vuoden 2013

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 10.10.2012 6.30
Tiedote -

Oikeudenkäyntiasiamiehille ja -avustajille on vuoden 2013 alusta tulossa uusi lupajärjestelmä, kun laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista tulee voimaan. Jatkossa oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana yleisissä tuomioistuimissa voi toimia vain asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Hallinto-oikeuksissa lupa tarvitaan, jos asiamies tai avustaja hoitaa lastensuojeluasiaa.

Vuoden siirtymäajasta johtuen aiemmin kelpoisuuden saavuttanut voi kuitenkin toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana ilman lupaa 31.12.2013 asti.

Lupaa ei tarvita, jos asiamies tai avustaja on työ- tai virkasuhteessa asianosaiseen. Lupaa ei tarvitse myöskään työmarkkinajärjestön palveluksessa oleva lakimies hoitaessaan palvelussuhteeseen liittyviä asioita. Myös riidattomia velkomisasioita voivat edelleen hoitaa muut kuin lakimiehet. Sen sijaan lähisukulaiset eivät enää saa ilman lupaa toimia asiamiehinä tai avustajina oikeudessa.

Lupaa haetaan kirjallisesti oikeudenkäyntiavustajalautakunnalta, joka käsittelee ja ratkaisee asian. Lautakunta alkaa käsitellä hakemuksia 1.1.2013 lukien. Hakuohjeet ja -lomakkeet sekä tietoa lautakunnan toiminnasta löytyy joulukuussa 2012 avattavilta lautakunnan internet-sivuilta. Lautakunta suosittelee, että hakijat käyttävät internet-hakulomaketta, jottei hakemuksia tarvitsisi enää myöhemmin täydentää.

Luvan saamiseksi oikeudenkäyntiasiamiehiltä ja -avustajilta edellytetään ylemmän oikeustieteellisen tutkinnon lisäksi muun ohella asianajajatutkinnon tai tuomioistuinharjoittelun suorittamista tai vähintään vuoden käytännön työkokemusta.

Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ovat velvollisia noudattamaan samanlaisia ammattieettisiä sääntöjä kuin asianajajat ja julkiset oikeusavustajat. Heidän toimintaansa valvoo oikeuskanslerin lisäksi Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta sekä oikeudenkäyntiavustajalautakunta.

Lisätietoja:
oikeudenkäyntiavustajalautakunnan sihteeri Heidi Viitala puh. 0295 643 410
sähköposti: [email protected]

Ensimmäinen oikeudenkäyntiavustajalautakunta asetettu (OM:n tiedote 14.6.2012)

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun