Hyppää sisältöön
Media

Toimikunta selvittämään rikoksen uhrien palveluiden järjestämistä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 21.5.2013 8.30
Tiedote -

Oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä sisäasiainministeriö ovat asettaneet toimikunnan, jonka tehtävänä on kehittää kansallinen strategia rikoksen uhrien tukipalvelujen järjestämiseksi ja palvelujen edellyttämän rahoituksen turvaamiseksi. Hankkeella edistetään hallitusohjelmassa olevia uhrien tukipalveluihin liittyviä tavoitteita ja kansainvälisten velvoitteiden sekä suositusten toteutumista koordinoidusti.

Hallitusohjelmaan ja sisäisen turvallisuuden ohjelmaan on kirjattu useita rikoksen uhrin tukipalveluja koskevia tavoitteita. Näitä ovat mm. Rikosuhripäivystyksen rahoituksen turvaaminen ja kestävän rahoitusmallin selvittäminen, lähisuhde-, perhe- ja seksuaalisen väkivallan uhrien palvelujen kehittäminen sekä rikosuhripalvelujen rahoituksen ja palvelujen määrän ja alueellisen kattavuuden lisääminen kysynnän edellyttämälle tasolle.

Tukipalvelujen järjestely- ja rahoitusvastuiden hajanaisuus vaikeuttaa tukitoimien kehittämistä ja resurssien turvaamista. Toimikunnalta odotetaan ehdotusta ministeriöiden välisen työnjaon täsmentämiseksi sekä kunnan ja järjestöjen roolin selkiyttämiseksi. Tavoitteena on, että uhrien tarpeet tulevat kokonaisuutena huomioon otetuiksi palveluiden tuottamisessa ja rahoittamisessa.

Toimikunnan työn määräaika on vuoden 2014 lopussa. Ehdotus rahoitusmalliksi tulee antaa jo syksyllä 2013.

Lisätiedot:
työryhmän sihteeri, neuvotteleva virkamies Mervi Sarimo OM, puh. 02951 50570
sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson Maria Guzenina-Richardson Päivi Räsänen
Sivun alkuun