Hoppa till innehåll
Media

Kommission ska utreda ordnande av stödtjänster för brottsoffer

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.5.2013 8.30
Pressmeddelande -

Justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet har tillsatt en kommission som ska utarbeta en nationell strategi för ordnande av stödtjänster för brottsoffer och för att trygga finansieringen för dessa tjänster. Projektet ska på ett samordnat sätt främja uppnåendet av regeringsprogrammets mål som gäller stödtjänster för brottsoffer och stödja uppfyllandet av internationella förpliktelser och rekommendationer.

Regeringsprogrammet och programmet för den inre säkerheten innehåller flera målsättningar som gäller stödtjänster för brottsoffer. Målet är bl.a. att trygga brottsofferjourens finansiering och göra en utredning av en hållbar finansieringsmodell, att utveckla stödtjänster för dem som blivit offer för våld i nära relationer, familjevåld eller sexuellt våld samt att öka finansieringen för stödtjänster, antalet tjänster och den regionala tillgången på tjänsterna så att de motsvarar efterfrågan.

Det som gör det svårt att trygga resurserna och utveckla tjänsterna är det splittrade ansvaret för ordnandet och finansieringen av dessa tjänster. Kommissionen ska utarbeta ett förslag för att precisera arbetsfördelningen mellan ministerierna och klarlägga vilken roll kommunerna och organisationerna har. Målet är att beakta offrens behov som en helhet vid produceringen och finansieringen av tjänster.

Kommissionens mandattid går ut i slutet av år 2014. Förslaget till finansieringsmodellen ska överlämnas redan hösten 2013.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens sekreterare, konsultativ tjänsteman Mervi Sarimo, JM, tfn 02951 50570
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson Maria Guzenina-Richardson Päivi Räsänen
Tillbaka till toppen