Hyppää sisältöön
Media

Tuomarinkoulutuslautakunta aloittaa toimintansa vuoden alusta

Julkaisuajankohta 30.5.2017 13.57
Tiedote

Valtioneuvosto on tänään asettanut tuomarinkoulutuslautakunnan toimikaudeksi 1.1.2017–31.12.2021. Lautakunnan puheenjohtajaksi nimitettiin hovioikeudenneuvos Kirsti Uusitalo.

Lisäksi lautakuntaan nimitettiin varapuheenjohtajaksi hallintoneuvos Eija Siitari, tuomarijäseniksi käräjätuomari Mika Illman, ylituomari Jaakko Kellosalo, hovioikeudenneuvos Juha Nieminen ja vakuutusoikeustuomari Pekka Patrakka sekä muiksi jäseniksi valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta, asianajaja Risto Sipilä, OTT, rikosoikeuden apulaisprofessori Sakari Melander ja koulutusasiantuntija Marika Yli-Ikkelä.

Tuomarinkoulutuslautakunnan tehtävänä on huolehtia tuomareiden ja tuomioistuinlaitoksen muun lainkäyttöhenkilöstön koulutuksesta yhteistyössä oikeusministeriön ja tuomioistuinten kanssa. Lautakunta vastaa asessorin koulutusvirkojen arviointi- ja hakumenettelyjen järjestämisestä ja opintosuunnitelmien ohjeistamisesta sekä tuomioistuinharjoittelun keskitetyn hakumenettelyn järjestämisestä, käräjänotaarien valinnasta ja harjoittelusuunnitelmien ohjeistamisesta. Lisäksi lautakunta myöntää varatuomarin arvonimen tuomioistuinharjoittelun suorittaneille käräjänotaareille sekä asessoreille oikeuden käyttää tuomarikoulutetun nimikettä.

Tuomarinkoulutuslautakunta päättää toimintansa järjestämisestä. Lautakuntaa koskevat säännökset sisältyvät 1.1.2017 voimaan tulevaan tuomioistuinlakiin.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Anne Hallavainio, puh. 02951 50458
sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun