Hoppa till innehåll
Media

Domarutbildningsnämnden inleder sin verksamhet vid årsskiftet

Utgivningsdatum 30.5.2017 13.57
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag tillsatt en domarutbildningsnämnd för mandatperioden 1.1.2017–31.12.2021. Nämndens ordförande är hovrättsrådet Kirsi Uusitalo och till vice ordförande utnämndes förvaltningsrådet Eija Siitari.

Till domarledamöter utnämndes tingsdomare Mika Illman, överdomare Jaakko Kellosalo, hovrättsrådet Juha Nieminen och försäkringsrättsdomare Pekka Patrakka samt till övriga ledamöter statsåklagaren Ritva Sahavirta, advokat Risto Sipilä, jur.dr., biträdande professor i straffrätt Sakari Melander och utbildningsexpert Marika Yli-Ikkelä.

Domarutbildningsnämnden har till uppgift att i samarbete med justitieministeriet och domstolarna planera den utbildning som ordnas för domare och övrig rättskipningspersonal vid domstolsväsendet. Nämnden svarar för ordnandet av ansöknings- och urvalsförfarandet för assessorstjänster och anvisningarna om innehållet i studieplanen för assessorer samt för ordnandet av det centraliserade förfarandet för ansökan om praktikplatser, utnämningen av tingsnotarier och anvisningarna om innehållet i praktikplanen. Därtill beviljar nämnden tingsdomare som utfört domstolspraktiken titeln vicehäradshövding och dem som genomgått utbildningsprogrammet för assessorer rätten att använda titeln domarutbildad.

Domarutbildningsnämnden beslutar själv på vilket sätt arbetet organiseras. Bestämmelserna om nämnden ingår i domstolslagen som träder i kraft den 1 januari 2017.

Ytterligare information:
regeringsrådet Anne Hallavainio, tfn 02951 50458
e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen