Hyppää sisältöön
Media

Tutkimus- ja kehittämismäärärahaa haettavana rikosseuraamusalalle

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 20.2.2018 14.49
Uutinen

Vuonna 2018 rikosseuraamusalan tutkimus- ja kehittämismäärärahoista rahoitetaan erityisesti hankkeita, joissa tutkitaan ja kehitetään Rikosseuraamuslaitoksen vaikuttavuustavoitteita edistäviä toimintatapoja ja -malleja. Rahoitushakemusten tulee olla perillä viimeistään 19.3.2018 Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön kirjaamossa.

Rangaistusten täytäntöönpanon vaikuttavuustavoitteena on parantaa rangaistusta suorittavien edellytyksiä rikoksettomaan elämään ja vähentää riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin rangaistusaikana ja sen jälkeen. Rikosseuraamusalan toiminnan painopistettä siirretään laitosseuraamuksista yhdyskuntaseuraamuksiin ja suljetuista laitoksista avolaitoksiin sekä lisätään valvotun koevapauden käyttöä. Lähityön osuutta laitosten toiminnassa lisätään. Vaikuttavuuden toteuttamisen tueksi tarvitaan kehittämistä ja tutkimusta.

Rikosseuraamuslaitoksen strategiassa sen yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat seuraavat:

  • Valmennamme asiakkaita rikoksettomaan elämäntapaan
  • Huolehdimme turvallisuudesta rangaistusten täytäntöönpanossa ja edistämme yhteiskunnan turvallisuutta
  • Toiminnassamme toteutuu oikeusturva ja yhdenvertainen kohtelu

Vuonna 2018 rahoitetaan erityisesti hankkeita, joissa tutkitaan ja kehitetään näitä vaikuttavuustavoitteita edistäviä toimintatapoja ja -malleja. Tällä rahoituksella rahoitetaan toteutettavaksi valittavia hankkeita enintään 200 000 eurolla.

Rahoitushakemusten tulee olla perillä viimeistään 19.3.2018 Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön kirjaamossa joko paperisena (osoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki / 1.3.2018 alkaen Lintulahdenkatu 5, 00530 Helsinki) tai skannattuna sähköisesti kirjaamo.rise(at)om.fi.

Hakemukseen tulee liittää tiedot hankkeen vastaavasta tutkijasta ja hänen pätevyydestään sekä tutkimussuunnitelma, josta näkyvät hankkeen tavoitteet, aikataulu, menetelmät, aineistot sekä raportointi. Hakemuksesta tulee selvitä koko hankkeen rahoitussuunnitelma. Myönnettävä rahoitus on veronalaista tuloa ja siitä maksetaan lainmukaiset työnantajamaksut.

Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto tekee hankekohtaiset rahoituspäätökset saatuaan niistä Rikosseuraamuslaitoksen lausunnon. Tarvittaessa hankkeista pyydetään ulkopuolisen arvioitsijan lausunto. Hankkeiden arvioinnissa painotetaan hankkeen yhteiskunnallista merkittävyyttä, saatavan tiedon sovellettavuutta ja hyödyllisyyttä rikosseuraamusalalle, suunnitelman toteutettavuutta, aineistojen ja menetelmien pätevyyttä sekä suunnitelman läpinäkyvyyttä.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Ilppo Alatalo, Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö, puh.050 593 4679, ilppo.alatalo(at)om.fi tai erikoissuunnittelija Markus Alanko, oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto, puh. 0295150400, markus.alanko(at)om.fi

Sivun alkuun