Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä ehdottaa keinoja keventää oikeudenkäyntimenettelyjä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 4.7.2017 14.32
Tiedote

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa keinoja, joilla sekä rikos- että riita-asioiden oikeudenkäyntimenettelyjä voitaisiin keventää yleisissä tuomioistuimissa.

– Sujuvien oikeudenkäyntien turvaamiseksi tuomioistuinten prosessisäädösten ajantasaisuutta tulee arvioida säännöllisesti. Keventämällä oikeusprosesseja turvataan sujuva oikeudenhoito ja mahdollistetaan tuomioistuinten keskittyminen ydintehtäviin. Muun muassa videoyhteyden käyttöä lisäämällä voidaan tehostaa tuomioistuinten työtä, vähentää oikeudenkäyntien osapuolten matkustusta sekä siten myös oikeudenkäyntien kustannuksia, oikeusministeri Antti Häkkänen toteaa.

Nykyisin käräjäoikeudessa voidaan käsitellä yhden tuomarin kokoonpanossa enintään kahden vuoden vankeudella rangaistavat rikokset. Ehdotuksen mukaan rikosasia voitaisiin käsitellä yhden tuomarin kokoonpanossa, jos syytteessä tarkoitetusta teosta voitaisiin tuomita enintään neljä vuotta vankeutta. Rikosasia voitaisiin käsitellä yhden tuomarin kokoonpanossa myös, jos syytteessä tarkoitetusta teosta voitaisiin tuomita enemmän kuin neljä, mutta enintään kuusi vuotta vankeutta, eikä kukaan asianomistajista tai vastaajista pidä asian käsittelemistä lautamieskokoonpanossa tarpeellisena. Työryhmän toimeksianto ei koskenut lautamiesjärjestelmästä luopumista tai sen muuttamista.

Myös hovioikeuden ja korkeimman oikeuden kokoonpanoja kevennettäisiin eräissä asiaryhmissä.

Videoyhteys käyttöön nykyistä laajemmin

Vaikeasti tavoitettavien henkilöiden haastamisen helpottamiseksi työryhmä ehdottaa, että syyttäjä voisi määrätä epäillyn pysymään esitutkinnan päätyttyä poliisin tiloissa haasteen tiedoksiantamista varten enintään kuuden tunnin ajan.

Syytetyn velvollisuutta olla henkilökohtaisesti läsnä pääkäsittelyssä lievennettäisiin. Vastaajan tuomitseminen vankeusrangaistukseen ei enää edellyttäisi, että vastaajaa on kuultu pääkäsittelyssä henkilökohtaisesti. Riittävää olisi, että vastaajaa edustaisi pääkäsittelyssä asiamies, jollei tuomioistuin pidä vastaajan läsnäoloa tarpeellisena. Myös vangitun vastaajan läsnäolovelvollisuutta pääkäsittelyssä lievennettäisiin. Tuomioistuin voisi päättää, että vangitun vastaajan ei tarvitse olla henkilökohtaisesti läsnä koko pääkäsittelyn ajan.

Videoyhteyden käyttöä oikeudenkäynnissä laajennettaisiin. Rikosasian vastaajan olisi mahdollista osallistua suulliseen käsittelyyn videoyhteyden välityksellä myös muutoin kuin todistelutarkoituksessa kuultuna. Myös syyttäjän, riita-asian asianosaisen sekä asianosaisen oikeudenkäyntiavustajan tai -asiamiehen olisi mahdollista osallistua suulliseen käsittelyyn videoyhteyden välityksellä.

Työryhmän mietintö lähetetään nyt lausuntokierrokselle, jonka jälkeen tehdään päätökset jatkovalmistelusta.

Lisätietoja:

lainsäädäntösihteeri Liisa Ojala, puh. 02951 50156 (sähköposti: [email protected])

Työryhmän mietintö: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-616-1

Sivun alkuun