Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työryhmä ehdottaa uutta lakia matkapaketeista

Oikeusministeriö
13.4.2017 10.27
Tiedote

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että nykyisen valmismatkalain tilalle säädettäisiin uusi laki matkapalveluyhdistelmistä. Lailla pantaisiin täytäntöön EU:n matkapakettidirektiivi. Tavoitteena on parantaa kuluttajansuojaa ja helpottaa matkapalvelujen tarjontaa rajojen yli.

Matkapaketilla tarkoitetaan vähintään kahden erityyppisen, samaa matkaa varten ostettavan matkapalvelun yhdistelmää. Matkapalveluja olisivat paitsi kuljetus ja majoitus myös autonvuokraus sekä muut matkailupalvelut, kuten pääsyliput eri tapahtumiin.

Merkittävin muutos lainsäädäntöön olisi lain soveltamisalan laajentuminen. Uusi laki koskisi matkanjärjestäjän etukäteen kokoamien matkapakettien lisäksi esimerkiksi sellaisia matkapaketteja, jotka matkustaja itse kokoaa elinkeinonharjoittajan verkkosivujen kautta tekemällä erilliset sopimukset eri palveluntarjoajien kanssa edellyttäen, että matkustaja valitsee haluamansa matkapalvelut ennen kuin sitoutuu maksamaan ne.

Matkustajalle tulisi oikeus peruuttaa matkapakettisopimus ilman erityistä syytä koska tahansa ennen matkan alkamista. Nykyisin matkustajalla on peruuttamisoikeus vain tietyissä tilanteissa, esimerkiksi sairastumisen vuoksi. Matkanjärjestäjä voisi eräissä tapauksissa vaatia matkustajalta nykyistä suuremman peruutusmaksun.

Matkanjärjestäjän tiedonantovelvollisuus laajenisi. Matkustajalle olisi annettava yksityiskohtaiset tiedot tarjottavista matkapalveluista ja muista matkapakettiin liittyvistä seikoista sekä vakiotietolomakkeella tiedot matkustajan lakiin perustuvista oikeuksista.

Matkustajan oikeudet paranisivat siinä tapauksessa, että matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe. Uutta olisi esimerkiksi, että matkustajalla voisi olla oikeus saada erillinen korvaus lomanautinnon menetyksestä. Tällainen korvaus voisi tulla kysymykseen muun muassa silloin, jos matkustaja sairastuu vakavasti matkapakettiin sisältyneen ruokatarjoilun vuoksi.

Säännökset koskisivat nykyistä useampia palveluntarjoajia

Uutta olisi, että osa säännöksistä koskisi myös yhdistettyjä matkajärjestelyjä, joissa elinkeinonharjoittaja edesauttaa matkustajaa tekemään erillisiä sopimuksia yksittäisten palveluntarjoajien kanssa. Jotta kyseessä olisi yhdistetty matkajärjestely eikä matkapaketti, kukin palvelu olisi valittava ja maksettava erikseen.

Yhdistettyjen matkajärjestelyjen myötä säännösten piiriin tulisi paljon useampia matkapalvelun tarjoajia kuin nyt. Yhdistettyjä matkajärjestelyjä koskisivat muun muassa erityiset tiedonantovelvoitteet

Matkanjärjestäjän maksukyvyttömyyssuojan osalta merkittävin muutos olisi toisessa jäsenvaltiossa otetun suojan vastavuoroinen tunnustaminen. Tämä helpottaisi rajat ylittävää matkapakettien tarjontaa. Maksukyvyttömyyssuojaa koskevien säännösten muutokset valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, puh 02951 50266, sähköposti: [email protected], erityisasiantuntija Riitta Haapasaari, puh. 02951 50139, sähköposti: [email protected]

Jari Lindström
Sivun alkuun