Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår ny lag om paketresor

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2017 10.27
Pressmeddelande

En arbetsgrupp vid justitieministeriet föreslår att den gällande lagen om paketresor ersätts med en ny lag om sammanlänkade resetjänster. Genom lagen genomförs EU:s direktiv om paketresor. Syftet är att förbättra konsumentskyddet och göra det lättare att tillhandahålla resetjänster över gränserna.

Med paketresa avses en kombination av minst två olika typer av resetjänster som köps för samma resa. Till resetjänster hör förutom transport och inkvartering också uthyrning av bilar samt övriga turisttjänster, såsom inträdesbiljetter till olika evenemang.

Den största ändringen är att lagens tillämpningsområde blir mer omfattande. Förutom paketresor som researrangören sammanställer på förhand ska lagen också gälla t.ex. sådana paketresor som resenärer kombinerar själv via en näringsidkares webbplats genom att ingå separata avtal med olika tjänsteleverantörer, förutsatt att resenären väljer ut tjänsterna innan han eller hon förbinder sig att betala för dem.

En resenär ska ha rätt att frånträda ett paketreseavtal när som helst före resans början utan särskilda skäl. För närvarande har resenären rätt att frånträda ett avtal enbart i vissa situationer, till exempel på grund av sjukdom. Researrangören ska dock i vissa fall få kräva att resenären betalar en större avbeställningsavgift än för närvarande.

Researrangörens informationsskyldighet utvidgas. Resenären ska ges detaljerade uppgifter om de erbjudna resetjänsterna och andra omständigheter som är av betydelse för resepaketet samt på en standardiserad blankett ges information om sina lagenliga rättigheter.

Resenärens rättigheter i sådant fall att researrangörens prestation är felaktig förbättras. Nytt är till exempel det att resenären kan ha rätt att få särskild ersättning för att han eller hon inte har kunnat njuta av semestern. En sådan ersättning kan komma i fråga bland annat om resenären insjuknar allvarligt på grund av de måltider som ingår i paketresan.

Bestämmelserna ska gälla fler tjänsteleverantörer än förut

En nyhet är att en del av bestämmelserna också ska gälla sammanlänkade researrangemang där näringsidkaren hjälper resenären att ingå separata avtal med enskilda tjänsteleverantörer. För att det ska vara fråga om sammanlänkade researrangemang och inte en paketresa, ska varje tjänst väljas och betalas separat.

Till följd av att bestämmelserna omfattar även sammanlänkade researrangemang kommer lagen att gälla fler resetjänsteleverantörer än för närvarande. Bland annat kommer vissa informationsskyldigheter att gälla för sammanlänkade researrangemang.

När det gäller researrangörens skydd i händelse av insolvens är den största ändringen att skydd som beviljats i en annan medlemsstat ska erkännas ömsesidigt. Detta gör det lättare att erbjuda paketresor över gränserna. Ändringarna i bestämmelserna som gäller skydd i händelse av insolvens bereds vid arbets- och näringsministeriet.

Ytterligare upplysningar: Katri Kummoinen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 266, e-post: [email protected], specialsakkunnig Riitta Haapasaari, tfn 02951 50139, e-post: [email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen