Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä ehdottaa uutta varhaista saneerausmenettelyä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 18.5.2021 11.06
Tiedote

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa mietinnössään muutoksia yrityssaneerausmenettelyyn. Ehdotuksella pantaisiin täytäntöön EU:n maksukyvyttömyysdirektiivi.

Työryhmän ehdotuksen mukaan yrityksen saneerauksesta annettuun lakiin luotaisiin uusi varhainen saneerausmenettely. Velallinen voisi hakeutua tähän menettelyyn, kun velallinen ei ole vielä maksukyvytön vaan maksukyvyttömyys on vasta uhkana. Varhaiseen saneerausmenettelyyn pääseminen olisi nykyistä helpompaa, sillä siinä olisi vähemmän esteperusteita menettelyn aloittamiselle. 

Jos saneerauksen aikana kävisi ilmi, että velallinen on maksukyvytön, velallisella olisi mahdollisuus siirtyä varhaisesta saneerausmenettelystä perusmuotoiseen saneerausmenettelyyn, joka vastaisi nykyistä yrityssaneerausmenettelyä. 

Perusmuotoiseen saneerausmenettelyyn voisi jatkossakin hakeutua maksukyvytön velallinen tai velkojien puolloilla tai yhdessä velkojien kanssa hakemuksen tekevä velallinen. Velkojat voisivat ilman velallisen myötävaikutusta hakea ainoastaan perusmuotoista saneerausmenettelyä. Lisäksi perusmuotoiseen saneerausmenettelyyn tehtäisiin vastaavat menettelyä sujuvoittavat muutokset kuin varhaisessa saneerausmenettelyssä. Laissa säädettäisiin esimerkiksi saneerauksen varalta laadittujen sopimusehtojen ja muiden sitoumusten, järjestelyjen ja toimenpiteiden pätemättömyydestä. 

Mietinnössä ehdotetaan lisäksi muun muassa, että päätöksen yrityksen saneeraukseen hakeutumisesta tekisi jatkossa osakeyhtiössä ja osuuskunnassa hallitus.

- On koko Suomen etu, että meillä on vahva yrityskenttä. Yritysten auttaminen uuteen alkuun on aivan keskeinen toimi. Olen erityisen iloinen, että työryhmä on päässyt yksimielisyyteen. Se lupaa hyvää esityksen jatkokäsittelylle, ja oikeusministerinä aion viedä asiaa aktiivisesti eteenpäin, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

Muutokset voimaan ensi vuoden aikana

Muutosten ehdotetaan tulevan voimaan ensi keväänä. Työryhmän mietintöön voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi:ssä 2.7.2021 asti.

Työryhmä jatkaa työtään tämän vuoden loppuun. Tavoitteena on saneerausmenettelyn keston lyhentäminen ja siitä aiheutuvien kustannusten vähentäminen. Taustalla on myös pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan hallitus selvittää yrityssaneerauksen muutostarpeet ja selvittää maksukyvyttömyyttä koskevan lainsäädännön uudistamista, tavoitteina etenkin pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen.

Lisätietoja: 
ministerin erityisavustaja Niklas Mannfolk, p. 050 306 3990, [email protected]
lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, p. 0295 150 502, [email protected]
erityisasiantuntija Katri Aho, p. 0295 150 084, [email protected]

Yrityssaneerauslain muuttaminen: maksukyvyttömyysdirektiivin täytäntöönpano – Työryhmän välimietintö 

Lausuntopalvelu.fi

 

Sivun alkuun