Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår ett nytt tidigt saneringsförfarande

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.5.2021 11.06
Pressmeddelande

En arbetsgrupp vid justitieministeriet föreslår i sitt betänkande ändringar i förfarandet för företagssanering. Genom förslaget genomförs också EU:s insolvensdirektiv.

Enligt arbetsgruppens förslag ska det i lagen om företagssanering skapas ett nytt förfarande för tidig sanering. Gäldenärer ska kunna söka sig till detta förfarande redan då de inte ännu är insolventa, men hotas av insolvens. Enligt förslaget ska det vara lättare att komma in i ett tidigt saneringsförfarande eftersom grunderna för hinder för att inleda ett förfarande blir färre än förr.
Om det under saneringen framkommer att gäldenären är insolvent, har gäldenären möjlighet att övergå från ett tidigt saneringsförfarande till ett normalt saneringsförfarande som motsvarar det nuvarande förfarandet för företagssanering.

Ett normalt saneringsförfarande kan även i fortsättningen inledas om en insolvent gäldenär ansöker om det eller om borgenärerna förordar ansökan eller om gäldenären tillsammans med borgenärerna lämnar in en ansökan. Det föreslås att borgenärerna utan gäldenärens medverkan endast ska kunna ansöka om ett normalt saneringsförfarande. Dessutom föreslås i det normala saneringsförfarandet motsvarande ändringar som i det tidiga saneringsförfarandet för att göra förfarandet smidigare. I lagen ska det till exempel tas in bestämmelser om ogiltighet för vissa avtalsvillkor och andra förbindelser, arrangemang och åtgärder som ingåtts av gäldenären med tanke på företagssanering.

I betänkandet föreslås dessutom bland annat att ett beslut om att ansöka om företagssanering i fortsättningen ska kunna fattas av styrelsen i ett aktiebolag eller andelslag.

- Det ligger i hela Finlands intresse att vi har en stark företagssektor. Att hjälpa företagen få en nystart är en viktig åtgärd. Det gläder mig särskilt att arbetsgruppen har nått enighet. Det lovar gott för den fortsatta behandlingen av förslaget, och som justitieminister tänker jag aktivt föra ärendet vidare, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Ändringarna träder i kraft 2022

Ändringarna föreslås träda i kraft våren 2022. Utlåtanden om arbetsgruppens betänkande kan lämnas i e-tjänsten utlåtande.fi fram till den 2 juli 2021.

Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete till slutet av detta år. Målet är att göra saneringsförfarandet kortare och att minska kostnaderna för det. Bakom förslagen finns också föresatsen i statsminister Sanna Marins regeringsprogram, enligt vilken regeringen utreder behoven av att ändra lagen om företagssanering och utreder en reform av lagstiftningen om insolvens med målet att stärka särskilt små och medelstora företags verksamhetsförutsättningar.

Ytterligare information: 
Niklas Mannfolk, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, [email protected]
Mari Aalto, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 502, [email protected]
Katri Aho, specialsakkunnig, tfn 0295 150 084, [email protected]

Ändring av företagssaneringslagen: genomförande av insolvensdirektivet: arbetsgruppens mellanbetänkande (på finska)

Utlåtande.fi
 

Tillbaka till toppen