Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työryhmä valmistelemaan lakia rangaistusluonteisista hallinnollisista seuraamuksista

Oikeusministeriö
31.3.2017 13.44
Tiedote

Oikeusministeriön asettama työryhmä ryhtyy valmistelemaan rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskevaa yleistä lainsäädäntöä. Rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia ovat esimerkiksi erilaiset rikkomus- ja seuraamusmaksut, kuten kilpailunrikkomusmaksu ja joukkoliikenteen tarkastusmaksu.

Hallinnollisten seuraamusten käyttö on lisääntynyt eri hallinnonaloilla. Seuraamuksilla pyritään ennaltaehkäisemään lainvastainen toiminta ja toisaalta estämään sen jatkaminen.

Hallinnollisista seuraamuksista säädetään nykyisin vaihtelevasti eri aloja koskevissa erityislaeissa. Sääntelyn selkeyttäminen on yhtenä toimenpiteenä ministeri Jari Lindströmin ohjelmassa oikeudenhoidon kehittämiseksi.

Työryhmän tavoitteena on laatia eri seuraamuslajeihin laajasti soveltuvat säännösehdotukset, jotta tarve asiaa koskevalle erityissääntelylle jäisi mahdollisimman vähäiseksi. Sääntelyn kohteena ovat ennen muuta seuraamuksen määräämisen ja täytäntöönpanon perusteet sekä oikeusturvakysymykset. Työryhmän tulee myös määritellä yhtenäiset periaatteet rangaistusluonteisten hallinnollisten seuraamusten käyttöalalle.

Työryhmän toimikausi on 1.6.2017 - 31.8.2018. Parhaillaan on käynnissä pohjoismainen tutkimushanke hallinnollisten seuraamusten käyttöön liittyvistä kysymyksistä. Tutkimuksessa saatua tietoa on tarkoitus käyttää työryhmän työn pohjana.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, puh. 02951 50396, sähköposti: [email protected]

Jari Lindström
Sivun alkuun