Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska bereda en lag om administrativa påföljder av straffkaraktär

justitieministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2017 13.44
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda en allmän lag om administrativa påföljder av straffkaraktär. Med administrativa påföljder av straffkaraktär avses bland annat olika överträdelse- och påföljdsavgifter, såsom konkurrensbrottsavgifter eller kontrollavgifter i kollektivtrafiken.

Administrativa påföljder används i allt större utsträckning inom olika förvaltningsområden. Dessa påföljder används dels för att förebygga lagstridig verksamhet, dels för att hindra att sådan verksamhet fortsätter.

Bestämmelser om administrativa påföljder finns för närvarande i varierande grad i olika speciallagar. Ett av målen som ingår i minister Jari Lindströms program för utveckling av rättsvården är att göra regleringen klarare.

Arbetsgruppen ska bereda förslag till bestämmelser som på ett omfattande sätt kan tillämpas på olika påföljdstyper för att minimera behovet av särskilda bestämmelser. Bestämmelserna ska gälla främst grunderna för påförandet och verkställigheten av påföljderna samt rättsskyddsfrågor. Arbetsgruppen ska dessutom fastställa enhetliga principer för tillämpningen av administrativa påföljder av straffkaraktär.

Arbetsgruppens mandattid är 1.6.2017 - 31.8.2018. Som bäst pågår också ett nordiskt forskningsprojekt som gäller användningen av administrativa påföljder. Resultaten av forskningsprojektet kommer att utnyttjas i arbetsgruppens arbete.

Ytterligare upplysningar: lagstiftningsrådet Marietta Keravuori-Rusanen, tfn 02951 50396, e-post: [email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen