Hyppää sisältöön
Media

Ulosotossa olevien työllistymistä halutaan helpottaa kannustinloukkuja purkamalla

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 26.10.2017 16.01
Tiedote

Ulosottolainsäädäntöön esitetään uudistuksia, joilla voitaisiin purkaa ulosottoon liittyviä työllistymisen kannustinloukkuja ja näin helpottaa ulosotossa olevien työllistymistä. Hallitus antoi asiasta esityksen eduskunnalle tänään.

Lakiesityksen mukaan vähintään vuoden ajan työttömyysetuutta saaneet ulosottovelalliset olisivat oikeutettuja enintään kuuden kuukauden pituiseen lykkäykseen palkan ulosmittauksesta. Lykkäyksen enimmäiskesto pitenisi näin nykyisestä neljästä kuukaudesta.

Lykkäystä voisivat saada sellaiset henkilöt, joiden nettotulot jäävät alhaisiksi, eli he ovat niin sanotun tulorajaulosmittauksen piirissä. Tällä hetkellä tulorajaulosmittauksen piirissä ovat velalliset, joiden nettotulo on kuukaudessa enintään 1 344,60 euroa, johon lisätään kunkin velallisen elatuksen varassa olevan henkilön osalta 482,40 euroa.

Ehdotuksen mukaan ulosottomies voisi kieltäytyä lykkäyksen myöntämisestä ainoastaan, jos velalliselle on jo aiemmin myönnetty lykkäys ja uuden lykkäyksen takia velan maksu vaarantuisi olennaisesti. Nykyisen lain mukaan ulosottomiehellä on paljon harkintavaltaa, myöntääkö hän lykkäyksen.

Sellaisten velallisten osalta, jotka eivät ole ehtineet saada työttömyysetuutta vähintään vuoden ajan tai joiden tulot ylittävät määritellyn rajan, ulosmittauksen lykkäys säilyisi nykyiseen tapaan harkinnanvaraisena. Lykkäystä voi saada tällöin enintään puolet työsuhteen kestosta, ei kuitenkaan yli neljää kuukautta.

Esityksessä pyritään myös kannustamaan pitkään työttömänä olleita henkilöitä työllistämään itsensä yrittäjinä. Esityksessä ehdotetaan, että jos pitkään työttömänä ollut henkilö työllistyy yrittäjänä, elinkeinotulosta voitaisiin ulosmitata vähemmän kuin pääsäännön mukainen yksi kuudesosa.

Uudistuksen odotetaan vaikuttavan myönteisesti velallisten asemaan, koska ulosoton lykkäys toisi tuntuvan kannustimen ottaa työtä vastaan. Ehdotus auttaisi vuosittain vajaata tuhatta henkilöä työllistymään. Myös julkinen talous hyötyisi työllistymisistä. Ehdotuksen ei arvioida heikentävän velkojien asemaa pitkällä tähtäimellä.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, puh. 02951 50502, [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset

Sivun alkuun