Hyppää sisältöön
Media

Ulosottolain väliaikaisiin muutoksiin esitetään jatkoa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 8.10.2020 13.49
Tiedote

Hallitus esittää jatkoa väliaikaiseen lakiin, jolla madalletaan ulosottolain helpotusten soveltamisen kynnystä koronaepidemian aikana. Väliaikaisten muutosten voimassaoloa on tarkoitus jatkaa ensi vuoden huhtikuun loppuun asti.

Väliaikaisen lain mahdollistamat lievennykset on ulosottomenettelyssä otettu aktiivisesti käyttöön. Erityisesti vapaakuukausi- ja huojennushakemukset ovat lisääntyneet. Talouden ilmiöt heijastuvat ulosottomenettelyyn kuitenkin yleensä viipeellä, joten myös koronaepidemian vaikutusten odotetaan näkyvän ulosotossa myöhemmin ja jatkuvan myös pidempään kuin muutoin yhteiskunnassa.

Väliaikaisella lailla halutaan helpottaa velallisten mahdollisuutta saada rajoitettu tai kevennetty ulosottomenettely, eli esimerkiksi lyhennysvapaita kuukausia tai maksuaikojen myöhentämisiä. Helpotukset on tarkoitettu niille, joiden taloudellista tilannetta koronavirus tai siitä johtuvat poikkeusolot ovat vaikeuttaneet. 

Myös ulosoton joutuisuusvaatimukseen tehtyä väliaikaista muutosta jatketaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ulosottolaissa olevat keventämiset ja rajoittamiset sekä ulosoton täytäntöönpanon lykkäämiset otetaan joutuisuussäännöksessä huomioon. Tavallisesti joutuisuusvaatimus edellyttää, että ulosotto on suoritettava ilman aiheetonta viivytystä. 

Väliaikaisilla muutoksilla koronaepidemiasta johtuva poikkeustila ja siitä aiheutuvat taloudelliset vaikeudet voidaan ottaa paremmin huomioon ulosotossa. Joustavammista menettelysäännöksistä on myös se etu, ettei ulosottomenettelystä aiheudu maksuhäiriömerkintä luottotietorekistereihin yhtä nopeasti kuin tavallisesti.
Ulosottomiehellä säilyy kuitenkin tapauskohtainen harkinta muuttaa tai rajata lisäaikoja ja helpotuksia. Muutos ei myöskään kohtuuttomasti vaaranna velkojien oikeutta.
Nyt voimassa olevan väliaikainen laki on voimassa lokakuun loppuun. Lain jatkon on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja: hallitusneuvos Veikko Minkkinen, puh. 0295 150 052, [email protected]


Valtioneuvosto.fi/päätökset 
 

Sivun alkuun