Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Det föreslås en förlängning av de temporära ändringarna i utsökningsbalken

Justitieministeriet
8.10.2020 13.49
Pressmeddelande

Regeringen föreslår en förlängning av den temporära lag som sänker tröskeln för tillämpning av lättnaderna i utsökningsbalken under coronaepidemin. Det är meningen att giltighetstiden för de tillfälliga ändringarna ska förlängas till utgången av april nästa år.

De lindringar som den temporära lagen möjliggör har aktivt tagits i bruk i utsökningsförfarandet. I synnerhet ansökningarna om fria månader och lättnader har ökat. Ekonomiska fenomen återspeglas i regel med fördröjning i utsökningsförfarandet. Därför väntas också effekterna av coronaepidemin synas senare i utsökningen och likaså fortsätta längre än i samhället i övrigt.

Syftet med den temporära lagen är att underlätta gäldenärernas möjligheter till ett begränsat eller förenklat utsökningsförfarande, till exempel amorteringsfria månader eller uppskov med betalningarna. Lättnaderna är avsedda för dem vars ekonomiska situation har försvårats av coronavirusutbrottet eller av de undantagsförhållanden som följer av det.

Även den temporära ändring som gjorts i kravet på skyndsamt förfarande vid utsökning fortsätter. Detta betyder att de lindringar och begränsningar som ingår i utsökningsbalken och uppskov med verkställigheten av utsökningen beaktas i bestämmelsen om skyndsamhet. Vanligen förutsätter kravet på skyndsamhet att utsökningen ska verkställas utan ogrundat dröjsmål.

Genom de temporära ändringarna kan det undantagstillstånd som beror på coronaepidemin och de ekonomiska svårigheter som den orsakar beaktas bättre vid utsökning. En annan fördel med mer flexibla förfarandebestämmelser är att utsökningsförfarandet inte medför en anteckning om betalningsstörning i kreditupplysningsregistren lika snabbt som normalt.
Utmätningsmannen ska dock fortfarande i varje enskilt fall bedöma möjligheten att ändra eller begränsa de förlängda frister och lättnader som beviljats med stöd av den temporära lagen. Ändringen äventyrar inte heller oskäligt borgenärernas rätt till fordran.
Den nu gällande temporära lagen gäller till utgången av oktober. Förlängningen av den temporära lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

Ytterligare information: Veikko Minkkinen, regeringsråd, tfn 0295 150 052, [email protected]


Statsrådets beslutsmaterial (på finska)
 

Tillbaka till toppen