Hyppää sisältöön
Media

Lausunnot oikeudenhoidon uudistamisohjelmasta saapuneet

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 14.10.2013 9.02
Tiedote -

Oikeudenhoidon uudistamisohjelmasta saadut lausunnot on koottu yhteen oikeusministeriössä. Laajasta ohjelmasta annettiin yhteensä 81 lausuntoa. Vaikka ohjelmaa kritisoitiin säästöohjelmaksi, suurinta osaa yksittäisistä ehdotuksista kannatettiin ja korostettiin ohjelman nopeaa täytäntöönpanoa.

Suurimmassa osassa lausunnoista ymmärrettiin vuoteen 2025 asti valmistellun ohjelman lähtökohdat ja taustalla vaikuttavat tavoitteet. Neuvottelukunnan valmisteleman ohjelman pelättiin kuitenkin johtavan oikeusturvan heikentämiseen, koska ohjelmalla pyritään vastaamaan sekä vuoden 2012 kehyspäätöksen edellyttämiin säästövelvoitteisiin että muihin oikeuslaitoksen välttämättömiin menopaineisiin. Nämä yhdessä merkitsevät n. 25 miljoonan euron sopeuttamistarvetta vuonna 2015.

Toisaalta uudistamisohjelman nähtiin kuitenkin tarjoavan välineitä taloustilanteen tasapainottamiseksi. Eniten kritiikkiä sai odotetusti ehdotus käräjäoikeuksien määrän puolittamisesta nykyisestään. Vahvempien käräjäoikeuksien luominen nähtiin lausunnoissa silti tarpeelliseksi, jotta voitaisiin vähentää tuomioistuinten haavoittuvuutta ja syventää tuomarikunnan erityisosaamista.

Ohjelmaan sisältyvistä lähes 60 toimenpiteestä yli kolmannes on jo käynnistynyt. Esimerkiksi hovioikeuksien jatkokäsittelyluvan laajentamista, syyteneuvottelumenettelyä ja tuomioistuinmaksujen uudistamista valmistellaan. Asiantuntija-avusteinen huoltoriitamenettely laajenee ensi vuonna kaikkiin käräjäoikeuksiin. Ministeri Anna-Maja Henriksson linjaa syksyllä niiden ehdotusten toimeenpanoa, jotka saivat lausunnonantajilta ristiriitaisemman vastaanoton.

Lisätietoja:
johdon asiantuntija Tea Skog, puh. 02951 50466,
s-posti: [email protected]

Sivun alkuun