Hoppa till innehåll
Media

Utlåtandena om reformprogrammet för rättsvården har sammanställts

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2013 9.02
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har sammanställt utlåtandena om reformprogrammet för rättsvården för åren 20132025. Det inkom totalt 81 utlåtanden om det omfattande programmet. Trots att remissinstanserna kritiserade programmet för att vara ett sparprogram, fick största delen av de enskilda förslagen dock understöd. Också behovet att snabbt genomföra programmet betonades allmänt i utlåtandena.

Merparten av remissinstanserna understödde utgångspunkterna för programmet och målen bakom det. I utlåtandena uttrycktes dock oro över att programmet kan leda till att rättssäkerheten försvagas, eftersom programmet syftar till att både uppfylla de sparkrav som föranleds av rambeslutet av år 2012 och täcka de övriga oundvikliga utgiftstrycken inom rättsväsendet. Dessa tillsammans innebär att en anpassning på cirka 25 miljoner euro krävs inom rättsväsendet år 2015.

Å andra sidan ansåg remissinstanserna att reformprogrammet erbjuder verktyg för att balansera den ekonomiska situationen. Förslaget om att minska antalet tingsrätter till hälften av det nuvarande antalet kritiserades mest, vilket var väntat. Remissinstanserna ansåg ändå att det är nödvändigt att skapa starkare tingsrätter för att kunna göra domstolarna mindre sårbara och för att fördjupa domarnas specialkunnande.

Mer än en tredjedel av de nästan 60 åtgärder som ingår i programmet är redan på gång. Till exempel utvidgandet av tillämpningsområdet för systemet med tillstånd till fortsatt handläggning vid hovrätterna, införandet av ett system med åtalsuppgörelse och reformen av domstolsavgifterna håller på att beredas. Medling i vårdnadstvister med hjälp av ett sakkunnigbiträde utvidgas till alla tingsrätter nästa år. Minister Anna-Maja Henriksson ska i höst dra upp riktlinjer för genomförandet av de förslag som fick ett mer motstridigt mottagande.

Ytterligare upplysningar:
ledningens expert Tea Skog, tfn 02951 50466,
e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen