Hyppää sisältöön
Media

Uudistetun Bryssel I -asetuksen soveltaminen alkaa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 8.1.2015 9.37
Uutinen

Tuomioistuinten toimivaltaa sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevaa uudistettua ns. Bryssel I -asetusta aletaan soveltaa EU:ssa 10. tammikuuta alkaen. Asetusta täydentävä ja sen käytännön soveltamista koskeva kansallinen sääntely tulee voimaan samanaikaisesti. 

Uudistettu asetus helpottaa tuomioistuinten päätösten rajat ylittävää täytäntöönpanoa. Keskeisin muutos on luopuminen erillisestä välivaiheen ns. eksekvatuurimenettelystä, jossa ulkomainen tuomio on julistettu täytäntöönpanokelpoiseksi. Eksekvatuurimenettelystä luopuminen siirtää tehtäviä tuomioistuimilta täytäntöönpanoviranomaisille.

Toisessa EU:n jäsenvaltiossa annetut tuomiot, tuomioistuimissa tehdyt sovinnot tai viralliset asiakirjat ovat nyt suoraan täytäntöönpantavia. Suomessa tuomion täytäntöönpanoa koskeva hakemus tehdään suoraan ulosottoviranomaiselle.

Asetus sisältää siirtymäsäännöksen. Säännöksen mukaan vain sellaiset tuomiot, jotka on annettu 10.1.2015 tai sen jälkeen vireille tulleessa oikeudenkäynnissä, ovat suoraan täytäntöönpanokelpoisia. Jos asia on tullut vireille ennen sanottua ajankohtaa, tuomion täytäntöönpano edellyttää eksekvatuuripäätöstä.

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen, puh. 02951 50276

Sivun alkuun