Hyppää sisältöön
Media

Uusi tuomarinvalintalautakunta asetettu

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 6.5.2010 11.16
Tiedote -

Valtioneuvosto on tänään asettanut tuomarinvalintalautakunnan uudeksi viisivuotiskaudeksi 15.5.2010–14.5.2015.

Lautakuntaa johtaa korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo varajäsenenään oikeusneuvos Hannu Rajalahti. Varapuheenjohtaja on hallintoneuvos Sakari Vanhala korkeimmasta hallinto-oikeudesta varajäsenenään hallintoneuvos Anne E. Niemi.

Jäseniä ovat Turun hovioikeuden presidentti Antero Palaja (varajäsen Itä-Suomen hovioikeuden presidentti Mikael Krogerus), Turun hallinto-oikeuden ylituomari Hannu Renvall (varajäsen Helsingin hallinto-oikeuden ylituomari Marjatta Mäenpää), Pohjanmaan käräjäoikeuden laamanni Johan Eklund (varajäsen Tuusulan käräjäoikeuden laamanni Heli Lehto-Kinnunen), Helsingin hovioikeuden hovioikeudenlaamanni Pirkko Kauppinen (varajäsen Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenlaamanni Esko Randelin), Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomari Olli Kyrö (varajäsen Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomari Marjatta Berg), Helsingin hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomari Liisa Heikkilä (varajäsen Kouvolan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomari Helena Asikainen), markkinatuomari Maarit Lindroos-Kokkonen markkinaoikeudesta (varajäsen vakuutusoikeuden laamanni Rauli Rauankoski vakuutusoikeudesta), asianajaja Riitta Leppiniemi Helsingistä (varajäsen asianajaja Juhani Karvo Rovaniemeltä), valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto Valtakunnansyyttäjänvirastosta (varajäsen valtionsyyttäjä Jorma Äijälä) sekä professori Outi Suviranta Helsingin yliopistosta (varajäsen oikeustieteen tohtori Mikko Vuorenpää Turun yliopistosta).

Tuomarinvalintalautakunta valmistelee muiden kuin ylimpien tuomioistuinten vakinaisten tuomareiden viran täyttämistä ja tekee perustellun esityksen tuomarinvirkaan nimittämisestä. Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden jäsenet nimitetään kuitenkin asianomaisen tuomioistuimen esityksestä. Tasavallan presidentti nimittää tuomarit valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta. Ensimmäinen tuomarinvalintalautakunta asetettiin vuonna 2000, kun tuomareiden valintamenettely uudistettiin.

Lisätietoja:
hallitussihteeri Mika Risla, 09 1606 7943, sähköposti [email protected]

Sivun alkuun