Hoppa till innehåll
Media

Domarförslagsnämnden har tillsatts

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2010 11.16
Pressmeddelande -

Statsrådet har i dag tillsatt domarförslagsnämnden för nästa femårsperiod. Mandatperioden för den nya domarförslagsnämnden är 15.5.2010–14.5.2015.

Domarförslagsnämnden bereder tillsättningen av andra än de högsta domstolarnas ordinarie domartjänster och gör motiverade framställningar om utnämning till domartjänster. Ledamöterna vid högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen utnämns dock på framställning av domstolen i fråga. Republikens president utnämner domarna på framställning av statsrådet. Den första domarförslagsnämnden tillsattes år 2000, när utnämningsförfarandet för domare reformerades.

Ordförande i domarförslagsnämnden är högsta domstolens president Pauliine Koskelo och hennes ersättare är justitierådet Hannu Rajalahti. Vice ordförande är förvaltningsrådet Sakari Vanhala från högsta förvaltningsdomstolen och hans ersättare är förvaltningsrådet Anne E. Niemi från högsta förvaltningsdomstolen.

Ledamöterna är Åbo hovrätts president Antero Palaja (ersättare presidenten vid Östra Finlands hovrätt Mikael Korgerus), överdomaren vid Åbo förvaltningsdomstol Hannu Renvall (ersättare överdomaren vid Helsingfors förvaltningsdomstol Marjatta Mäenpää), lagmannen vid Österbottens tingsrätt Johan Eklund (ersättare lagmannen vid Tusby tingsrätt Heli Lehto-Kinnunen), hovrättslagman vid Helsingfors hovrätt Pirkko Kauppinen (ersättare hovrättslagman vid Östra Finlands hovrätt Esko Randelin), tingsdomare vid Päijänne-Tavastlands tingsrätt Olli Kyrö (ersättare tingsdomare vid Helsingfors tingsrätt Marjatta Berg), förvaltningsrättsdomare vid Helsingfors förvaltningsdomstol Liisa Heikkilä (ersättare förvaltningsrättsdomare vid Kouvola förvaltningsdomstol Helena Asikainen), marknadsrättsdomare Maarit Lindroos-Kokkonen (ersättare lagman vid försäkringsdomstolen Rauli Rauankoski), advokat Riitta Leppiniemi från Helsingfors (ersättare advokat Juhani Karvo från Rovaniemi), statsåklagare Leena Metsäpelto från riksåklagarämbetet (ersättare statsåklagare Jorma Äijälä) och professor Outi Suviranta från Helsingfors universitet (ersättare juris doktor Mikko Vuorenpää från Åbo universitet).

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Mika Risla, 09 1606 7943, e-post fö[email protected]

Tillbaka till toppen