Hyppää sisältöön
Media

Uusi viestintäsuositus tuo käytännön apua tiedonkulkuun taloyhtiöissä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 18.11.2015 8.01
Tiedote

Kiinteistöliiton ja Isännöintiliiton suositus taloyhtiöiden viestinnästä on julkaistu tänään keskiviikkona 18.11. ja siitä keskustellaan perjantaina 20.11. Kiinteistö2015 -tapahtumassa Helsingissä. Suositus on laadittu yhteistyössä oikeusministeriön kanssa.

Parempi viestintä vähentää erimielisyyksiä, helpottaa toimintaa taloyhtiössä ja lisää asumisviihtyisyyttä

Hyvä viestintä helpottaa taloyhtiön osakkaiden päätöksentekoa ja yhtiön johdon toimintaa sekä lisää asumisviihtyisyyttä. Avoin ja ennakoiva viestintä lisää asukkaiden ja osakkaiden luottamusta ja kiinnostusta taloyhtiön asioihin. Osakkaiden kiinnostuksen ja aktiivisuuden lisääminen on tärkeätä, sillä taloyhtiöiden rakennuksissa ja kiinteistössä on hyvin suuri osa koko kansallisvarallisuudestamme.

Paremmalla viestinnällä vältetään monet erimielisyydet ja turhat epäilyt väärinkäytöksistä. Lisääntyvä viestintä ja avoimuus ei välttämättä lisää merkittävästi isännöinnin ja hallituksen työmäärää eikä kustannuksia. Tulevaisuudessa viestinnässä on otettava paremmin käyttöön uudet sähköiset viestintätavat.

Viestintäsuositus taloyhtiön, sen johdon, osakkaiden ja asukkaiden välisen viestinnän tarpeisiin

Viestintäsuositus antaa konkreettisia neuvoja viestintäpalveluista sopimiseen ja viestintätapojen käyttöön, taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän väliseen viestintään, yhtiökokousviestintään ja viestintään osakkaille ja asukkaille yhtiökokousten välillä, asukkaiden ja osakkaiden viestintään taloyhtiön johdolle, korjaushankeviestintään ja viestintään yllättävistä poikkeustilanteista. Suositusta voivat käyttää kaikki taloyhtiöt tarpeidensa mukaan.

Suosituksen tausta

Suosituksen valmistelua edelsi oikeusministeriön verkkokysely asunto-osakeyhtiölain toimivuudesta ja muutostarpeesta sekä kyselyn tulosten perusteella toteutettu avoin verkkokeskustelu, jotka toteutettiin ja palaute arvioitiin yhteistyössä kiinteistöalan järjestöjen kanssa.

Saadun palautteen perusteella Kiinteistöliitto ja Isännöintiliitto päättivät viestintäsuosituksen valmistelusta. Viestintäsuosituksessa on otettu huomioon kesällä 2015 käydyssä avoimessa verkkokeskustelussa suositusluonnoksesta saatuja kommentteja ja ehdotuksia taloyhtiöiden viestinnän kehittämiseksi.

Osallistumalla suosituksen valmisteluun oikeusministeriö edisti sääntelyn sujuvoittamista ja norminpurkua hallitusohjelman suuntaisesti.

Lisätietoja:

Oikeusministeriö: lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, puh. 02951 50220, ja
tutkija Markus Tervonen, puh. 02951 50558

Isännöintiliitto: lakiasiantuntija Jaana Sallmen, puh. 045 135 2011, ja viestintäpäällikkö Annukka Lehto, puh. 040 537 6018

Kiinteistöliitto: vanhempi lakimies Kristel Pynnönen, puh. 040 579 6978, ja yhteysjohtaja Timo Tossavainen, puh. 050 320 9464

Jari Lindström
Sivun alkuun