Hoppa till innehåll
Media

Ny kommunikationsrekommendation med praktiska råd för att förbättra informationsgången i husbolagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2015 8.01
Pressmeddelande
Fastighetsförbundets och Disponentförbundets rekommendation om husbolagens kommunikation publicerades i dag på onsdagen den 18 november och den kommer att diskuteras den 20 november vid evenemanget Fastighet2015 i Helsingfors. Rekommendationen har utarbetats i samarbete med justitieministeriet.
Bättre kommunikation för att minska oenigheter, underlätta husbolagens verksamhet och öka boendetrivseln

God kommunikation underlättar delägarnas beslutsfattande och styrelsens verksamhet samtidigt som boendetrivseln ökar. En öppen och proaktiv kommunikation ökar såväl de boendes som delägarnas förtroende och intresse för husbolagets ärenden. En stor del av vår hela nationalförmögenhet består av husbolagens byggnader och fastigheter, och därför är det är viktigt att öka delägarnas intresse för husbolagets verksamhet.

Många oenigheter och onödiga misstankar om missbruk kan undvikas genom bättre kommunikation. Ökad kommunikation och öppenhet ökar inte nödvändigtvis disponentens och styrelsens arbetsmängd och utgifter i någon högre grad. I framtiden ska man också dra större nytta av de nya elektroniska kommunikationskanalerna.

Rekommendationen omfattar husbolagets, styrelsens, delägarnas och de boendes kommunikationsbehov

Kommunikationsrekommendationen innehåller praktiska råd som gäller avtal om kommunikationstjänster och användningen av olika kommunikationskanaler, kommunikationen mellan husbolagets styrelse och disponenten, kommunikationen i samband med och mellan bolagsstämmor, kommunikationen mellan husbolagets styrelse, de boende och delägarna samt kommunikationen beträffande reparationer och i plötsliga undantagssituationer. Husbolagen kan använda rekommendationen efter sina egna behov.

Bakgrunden för rekommendation

Innan rekommendationen bereddes genomförde justitieministeriet en webbenkät om hur väl lagen om bostadsaktiebolag fungerar och hur den borde utvecklas. På basis av svaren till webbenkäten ordnades en öppen webbdiskussion, och kommentarerna som lämnades in i diskussionen bedömdes i samarbete med organisationer inom fastighetsbranschen.

På basis av kommentarerna beslöt Fastighetsförbundet och Disponentförbundet att bereda en kommunikationsrekommendation. I kommunikationsrekommendationen har man beaktat de kommentarer och förslag om hur husbolagens kommunikation skulle kunna utvecklas som lämnades in i webbdiskussionen om utkastet till husbolagens kommunikationsrekommendation under sommaren 2015.

Genom att delta i beredningen av rekommendationen främjade justitieministeriet smidigare lagstiftning och avreglering i enlighet med regeringsprogrammets målsättningar.

Ytterligare upplysningar:

Justitieministeriet: lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainen, tfn 02951 50220, och forskare Markus Tervonen, tfn 02951 50558

Disponentförbundet: juridisk expert Jaana Sallmen, tfn 045 135 2011, och kommunikationschef Annukka Lehto, tfn 040 537 6018

Fastighetsförbundet: äldre jurist Kristel Pynnönen, tfn 040 579 6978, och kontaktchef Timo Tossavainen, tfn 050 320 9464

 
Jari Lindström
Tillbaka till toppen