Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Återfall i brott ska minskas genom noggrannare riskbedömningar

Justitieministeriet
2.7.2018 15.08
Pressmeddelande

Justitieministeriet ber utlåtanden om ett propositionsutkast som syftar till att minska sannolikheten för dem som gjort sig skyldiga till dråp eller återfallit i vålds- och sexualbrott att begå nya brott. För att minska risken för återfall i brott ska man i fråga om denna grupp effektivisera bedömningen av risken för våld, förbättra planmässigheten av åtgärderna under strafftiden och intensifiera övervakningen av villkorlig frihet.

Reformen uppskattas gälla drygt hundra fångar per år. Förslaget är en del av justitieminister Antti Häkkänens program för att skärpa straffen.

- Vålds- och sexualbrott måste bekämpas på alla möjliga sätt. Det aktuella lagförslaget ger oss möjlighet att effektivisera fångars riskbedömning och åtgärderna under strafftiden samt öka övervakningen och kontrollen av fångar. Syftet är att förebygga nya vålds- och sexualbrott, säger justitieminister Antti Häkkänen.

Enligt förslaget ska det i planen för strafftiden som uppgörs för dessa fångar i början av fängelsetiden i regel ingå en bedömning dels av omständigheter som kan inverka på att det brottsliga beteendet fortsätter och dels av omständigheter som kan styra dem till ett liv utan brott.

- Under fångtiden ska fångar som hör till denna grupp effektivt styras att delta i individuella program eller gruppverksamhet som syftar till att minska återfallsbrottslighet, konstaterar Häkkänen.

I propositionen föreslås också att det för denna grupp vid frigivning i regel ska göras en bedömning av risken för våld. Bedömningen ska basera sig på särskilda bedömningsmetoder och andra uppgifter som finns tillgängliga om fången. För att bedömningen ska kunna göras på ett effektivt sätt föreslås det att Brottspåföljdsmyndigheten ska ha rätt att få hälsouppgifter som gäller fången. 

- Motsvarande bedömning av risken för våld görs för närvarande i samband med prövning av villkorlig frigivning från fängelse på livstid, berättar Häkkänen.

I lagstiftningen föreslås en ny grund för att ställa en person under övervakning av villkorlig frihet. - Enligt förslaget kan den som har avtjänat ett fängelsestraff för dråp eller redan tidigare har dömts för ett liknande vålds- eller sexualbrott ställas under övervakning, om det bedöms att risken för att han eller hon på nytt gör sig skyldig till ett vålds- eller sexualbrott är hög, säger Häkkänen.

Det har konstaterats att ju fler fängelsestraff en person har, desto mer sannolikt är det att han eller hon återvänder till fängelse. Sannolikheten för återfall i brott är högst några veckor eller månader efter frigivning från fängelse. Ställande under övervakning skulle öka myndigheternas möjligheter att stöda ett liv utan brott.

Remisstiden går ut den 13 augusti 2018. Avsikten är att regeringspropositionen överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2018.

Mer information: Anni Karnaranta, specialsakkunnig, tfn 0295 150 197, e-post: [email protected]

Propositionsutkast på utlåtande.fi

Sivun alkuun