Hyppää sisältöön
Media

Ehdotuksia sovittelun kehittämiseksi ja laajentamiseksi

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 25.5.2023 13.17
Tiedote

Oikeusministeriön työryhmä on selvittänyt sovittelun ja muiden vaihtoehtoisten konfliktinratkaisukeinojen nykytilannetta ja lainsäädännön mahdollisia kehittämistarpeita. Työryhmän raportissa on arvioitu myös lähisuhdeväkivallan sovittelun jatkamista sekä sovittelutoiminnan kansallisen koordinaation tarvetta.

Työryhmä esittää useita tuomioistuinsovitteluun, rikos- ja riita-asioiden sovitteluun, rikosprosessiin ja rikosseuraamusalaan liittyviä suosituksia. Työryhmä kannattaa rikos- ja riita-asioiden sovittelun siirtämistä oikeusministeriön hallinnonalalle. Kehittämisehdotukset koskevat myös sovittelutoiminnan käyttöalan laajentamista ja laadun kehittämistä sekä digitalisaation hyödyntämisen mahdollisuuksia sovittelussa.

Työryhmä suosittaa lisäksi, että lähisuhdeväkivallan sovittelua jatketaan. Lähisuhdeväkivallan sovittelun huolenaiheet tulee kuitenkin tunnistaa ja epäkohdat poistaa niin, että erityistä huomiota kiinnitetään väkivallan toistuvuuden ja vakavuuden arviointiin.

Raportissa käsitellään myös sovittelutoiminnan kansallisen koordinaation tarvetta, jotta eri sovitteluiden synergiaetuja voitaisiin hyödyntää paremmin. Suomessa sovittelun toimijoiden kenttä on hajanainen ja sovittelijoiden koulutus on osin epäyhtenäistä. Sovittelun eri muotoja toteutetaan laajasti ja sovittelupalvelua tuottavat muun muassa kansalaisjärjestöt sekä valtion ja hyvinvointialueiden viranomaiset. Sovittelijoina toimivat joissakin tapauksissa koulutetut vapaaehtoiset, toisinaan ammattilaiset. Osa sovittelupalveluista on osapuolille maksullisia, osa ilmaisia. Työryhmä ehdottaa kansallisen koordinaatiorakenteen perustamista oikeusministeriöön.

Raportti liittyy pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaukseen sovittelun käytön vahvistamisesta oikeudenkäyntien määrän vähentämiseksi. Sovittelua ei käytetä tilanteessa, jossa se saattaa uhata uhrin oikeusturvaa. 

Lisätietoja:
kehittämisneuvos Aarne Kinnunen, p. 0295 150 580, [email protected]

Sovittelun tilanne ja kehittämistarpeet oikeusministeriön hallinnonalalla - Sovittelutoimintaa edistävän työryhmän suositukset
 

Sivun alkuun