Hyppää sisältöön
Media

Selvitys: Digitalisaatiota tulee edistää sovittelussa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 6.7.2023 10.37
Tiedote

Oikeusministeriön teettämässä, 22. kesäkuuta julkaistussa selvityksessä tarkastellaan sovittelun digitalisaation ja sovitteluteknologioiden nykytilaa, mahdollisuuksia ja rajoitteita. Konkreettisissa tietojärjestelmien kehittämisehdotuksissa korostuvat kokemuksellinen oikeudenmukaisuus, itsemääräämisoikeus ja asiakaslähtöisyys.

Suomessa ja kahdeksassa vertailumaassa tehdyn selvityksen perusteella digitaalisten työvälineiden käyttö sovittelussa on ollut teknologiavetoista, vähäistä ja hajanaista. Digitalisaatiota tulisi edistää osana sovittelun ja sen rakenteiden laajempaa kehittämistä. Tavoitteenasettelussa tulisi painottaa laatua eikä ensisijaisesti taloudellista tehokkuutta. 

Vakiintuneet menettelytavat ja aiheeseen liittyvien tutkimusten ja kokemusten vähäisyys tekevät digitaalisten sovittelumenettelyjen kehittämisen haastavaksi. Tällä selvityksellä halutaan edistää palveluiden kehittämistä tutkimuslähtöisesti ja oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti. 

Kehittämisessä huomioitava sovittelun erityispiirteet

Selvityksen mukaan sovittelun digitalisaation ohjaavina periaatteina on oltava osapuolten itsemääräämisoikeus ja oikeudenmukaisuuden kokemukset sekä käyttäjäystävällisyys. Digitaalisia työvälineitä tulisi kehittää niin, että ne tukevat sovitteluprosessia, vahvistavat tietoturvaa ja yhtenäistävät käytäntöjä. Ensisijaisen tärkeää on huomioida sovittelun joustava toimintatapa. Lisäksi tulee helpottaa oikeuden saatavuutta eli jokaisen oikeutta saada asiansa käsitellyksi oikeudessa. 

Selvityksessä tunnistettiin digitaalisen sovittelun riskit liittyen muun muassa yksityisyyden suojaan, luottamuksellisuuteen, tietoturvaan sekä turvallisuuden tunteeseen. On myös hyvä varmistaa, ettei sovittelun osapuolia ohjata tai painosteta digitaalisten työvälineiden käyttöön.

Aineisto koostuu kahdeksasta asiantuntijahaastattelusta, viranomaisraporteista, uutislähteistä ja tieteellisistä artikkeleista. 

Oikeusministeriö tilasi selvityksen Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutilta kesällä 2022. Selvitys laadittiin osana oikeusministeriön keväällä 2020 asettaman Sovittelutoimintaa edistävän työryhmän työtä. Sovittelutoiminnan kehittäminen jatkuu pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti.

Lisätietoja:
Kehittämisneuvos Aarne Kinnunen, oikeusministeriö, p. 0295 150 580, [email protected]
OTM, väitöskirjatutkija Jenni Hakkarainen, Helsingin yliopisto, p. 050 465 3625, [email protected] 

Digitaalisten työvälineiden käyttö sovittelun laadun tukena

Sivun alkuun