Hyppää sisältöön
Media

Vaarallisimpien vankien vapauttamisedellytyksiä selvitetään

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 26.6.2020 9.04
Tiedote

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän arvioimaan vaarallisimpien väkivaltarikollisten vapauttamista koskevaa lainsäädäntöä ja käytäntöjä. Hanke on osa pääministeri Marinin hallitusohjelmaa.

Elinkautisvankien vapauttamismenettelyn kehittämistarpeita on selvitetty loppuvuodesta 2019 valmistuneessa arviomuistiossa. Saadusta lausuntopalautteesta on laadittu tiivistelmä.

Elinkautisvankien lisäksi on tarpeen laajemminkin arvioida vaarallisimpien väkivaltarikollisten vapauttamismenettelyjä. Yhteiskunnan turvallisuuden kannalta ovat ongelmallisia erityisesti ne vangit, joiden riski vakavien väkivaltarikosten uusimiseen on korkea.

Työryhmän tulee määritellä, miten olisi rajattava ne väkivaltarikoksista tuomittujen ryhmät, joita voidaan pitää erityisen vaarallisina, ja joihin on tarkoituksenmukaisinta kohdistaa toimenpiteitä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää vankeihin, joilla on päihdeongelmia, vaikea persoonallisuus- tai muu mielenterveyshäiriö tai jotka ovat erityisen tuen tarpeessa vapautuessaan.

Työryhmän tehtävänä on myös arvioida viranomaisten välisiä yhteistyökäytäntöjä vapauttamiseen liittyen. Lisäksi on selvitettävä, miten Suomen kaltaisten maiden lainsäädännössä on ratkaistu vaarallisten väkivaltarikollisten kohtelu seuraamusjärjestelmässä ja psykiatrisessa sairaanhoidossa. Arvioinnin lisäksi työryhmän on tehtävä tarpeelliset muutosehdotukset.

Työssä tulee ottaa huomioon lausuntopalaute elinkautisvankien vapauttamista koskevasta arviomuistiosta. Lisäksi on otettava huomioon valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeet, jotka koskettavat aihetta. Niistä ensimmäinen koskee mielentilatutkimusten määrän muutosten syitä ja seurauksia ja toinen vaarallisuuden ja väkivaltariskin arviointia. Tutkimukset valmistuvat vuonna 2021.

Työryhmän toimikausi kestää 28. helmikuuta 2022 saakka.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Mirja Salonen (paikalla 26.6. sekä 3.8. alkaen), puh. 0295 150 019, [email protected],

hallitusneuvos Paulina Tallroth, puh. 0295 150 146, [email protected]

Hankesivu: Vaarallisimmat väkivaltarikolliset

Elinkautisvankien vapauttamismenettelyn kehittäminen. Lausuntotiivistelmä arviomuistiosta.

VN TEAS –tutkimus Mielentilatutkimusten määrän muutosten syyt ja seuraukset

VN TEAS –tutkimus Vaarallisuuden ja väkivaltariskin arvioiminen
 

Sivun alkuun