Hoppa till innehåll
Media

Förutsättningarna för frigivning av farliga fångar utreds

justitieministeriet
Utgivningsdatum 26.6.2020 9.04
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att se över lagstiftningen och praxisen gällande frigivningen av särskilt farliga våldsbrottslingar. Projektet ingår i regeringsprogrammet för statsminister Marins regering.

Behovet att utveckla förfarandena för frigivningen av livstidsfångar utreds i en bedömningspromemoria från slutet av 2019. Av yttrandena om promemorian har gjorts ett sammandrag.  

Utöver bedömningen om livstidsfångarna finns det skäl att bedöma frigivningsförfarandena också vad gäller de farligaste våldsbrottslingarna. Med tanke på säkerheten i samhället är det just de fångar som har en hög risk för att begå våldsbrott igen som medför problem.

Arbetsgruppen har till uppgift att fastställa hur man kan avgränsa de grupper av våldsbrottslingar som kan anses vara särskilt farliga och för vilka åtgärderna skulle vara mest ändamålsenliga. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid de fångar som har missbruksproblem, svåra personlighetsstörningar eller psykiska problem eller som är i behov av särskilt stöd i samband med frigivningen.  

Arbetsgruppen ska också bedöma hur myndigheternas samarbete i anknytning till frigivningen av fångar fungerar. Dessutom ska man utreda hur andra länder som liknar Finland har löst problemen med behandlingen av farliga våldsbrottslingar inom påföljdssystemet och den psykiatriska sjukvården. Efter bedömningen ska arbetsgruppen även ge förslag till behövliga ändringar.  

Yttrandena om bedömningspromemorian om frigivningen av livstidsfångar ska beaktas under arbetet. Dessutom ska man beakta de projekt på området som genomförs inom statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet. Ett av projekten gäller en utredning av orsakerna till och följderna av det minskade antalet rättspsykiatriska undersökningar, och ett annat projekt bedömningen av farligheten och risken för våld. Undersökningarna blir färdiga år 2021.  

Arbetsgruppens mandatperiod går ut den 28 februari 2022.

Ytterligare information:
Mirja Salonen, lagstiftningsråd (på plats 26.6 och därefter fr.o.m. 3.8), tfn 0295 150 019, [email protected]

Paulina Tallroth, regeringsråd, tfn 0295 150 146, [email protected]

Projektsidan: De farligaste våldsbrottslingarna

Behovet att utveckla förfarandet för frigivningen av livstidsfångar
Sammandrag av yttrandena om bedömningspromemorian
(på finska)

Statsrådets utrednings och forskningsverksamhet, utredning om orsakerna till och följderna av det minskade antalet rättspsykiatriska undersökningar (på finska)

Statsrådets utrednings och forskningsverksamhet, bedömning av farlighet och risk för våld (på finska)
 

Tillbaka till toppen