Hyppää sisältöön
Media

Valtion talousarvion tasapainottamista koskevat perustuslain säännökset arvioitaviksi

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 25.3.2010 11.00
Tiedote -

Oikeusministeriö ja valtiovarainministeriö ovat asettaneet työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää valtion talousarvion tasapainottamista koskevien perustuslain säännösten muutostarve.

Perustuslain mukaan valtion talousarvioon otettavien tuloarvioiden on katettava siihen otettavat määrärahat. Talousarvio ei siis voi koskaan olla muodollisesti alijäämäinen, koska valtion lainanotto otetaan talousarviossa tulona huomioon. Tasapainovaatimus on sisältynyt valtiontalouden perustuslakisääntelyyn jo vuoden 1919 hallitusmuodosta lähtien.

Tasapainovaatimuksen poistamista on ehdottanut valtiovarainministeriö, ja talouspoliittinen ministeriövaliokunta on puoltanut asiaa kesällä 2009. Perustuslain tarkistamiskomitea eli ns. Taxellin komitea esitti helmikuussa 2010 valmistuneessa mietinnössään erillisen arvion laatimista siitä, tulisiko perustuslain edellyttämästä talousarvion muodollisesta tasapainovaatimuksesta luopua. Tällöin valtion talousarvio voisi muodollisestikin olla alijäämäinen. Komitean mukaan asian arvioinnissa tulisi ottaa huomioon valtiovarainministeriössä valmisteltavana oleva talousarviolainsäädännön uudistus.

Työryhmän on määrä saada ehdotuksensa valmiiksi 11. kesäkuuta 2010 mennessä. Työryhmän puheenjohtajana toimii hallintoneuvos Ahti Rihto korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Lisätietoja:
lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen (OM), puh. 09 1606 7690, sähköposti: [email protected], ja budjettisihteeri Niko Ijäs (VM), puh. 09 1603 2600, sähköposti: [email protected]


Jyrki Katainen Tuija Brax
Sivun alkuun