Hyppää sisältöön
Media

Valtuustot valitsemaan lautamiehiä - Oikeusministeriö korostaa lautamiesten riippumattomuutta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 7.1.2013 8.00
Tiedote -

Oikeusministeriö on vahvistanut käräjäoikeuksien lautamiesten määrät seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Syksyn kunnallisvaaleissa valitut uudet valtuustot valitsevat lautamiehet alkuvuodesta. Nykyisten lautamiesten toimikausi päättyy, kun uudet lautamiehet on valittu.

Kaikkiaan lautamiehiä valitaan nyt 1 738, mikä on vähemmän kuin edelliskerralla. Vuonna 2009 lautamiehiä valittiin 2 202. Lautamiesten lukumäärää on tarkistettu pääasiassa käräjäoikeuksissa käsiteltävien asiamäärien kehittymisen ja niiden edellyttämän lautamiestarpeen perusteella.

Kunnanhallituksille ja käräjäoikeuksille osoittamassaan kirjeessä oikeusministeriö muistuttaa valtuustoja siitä, että lautamiehet valitaan tuomarintehtävään. Lautamies ei ole poliittisella valtakirjalla toimiva kunnallinen luottamushenkilö, vaan hänen tulee olla riippumaton. Lautamiehiltä ei siten saa esimerkiksi periä ns. puolueveroa lautamiespalkkioista.

Valtuustoryhmillä on oikeusministeriön mukaan erityinen vastuu myös siitä, että lautamiehiksi valittavat ovat valmiita toimimaan tehtävässään koko kauden. Lautamiehille tulisi korostaa heidän tehtävänsä tärkeyttä ja muun muassa sitä, että muista kunnallisista luottamustehtävistä poiketen se edellyttää varautumista koko päivän kestävään istuntoon. Kun isoja rikosjuttuja saatetaan käsitellä useampana päivän peräkkäin, on lautamiehen tarvittaessa oltava valmis osallistumaan myös useita päiviä kestävään oikeudenkäyntiin.

Lautamiehille asetettavista vaatimuksista tulisi jo ennen valintaa tiedottaa lautamiesehdokkaille. Sopivana lautamiestehtävään ei oikeusministeriön mukaan voida pitää esimerkiksi henkilöä, jolla on rikosrekisterimerkintöjä.

Ministeriö huomauttaa myös, että lautamiesten esteellisyyskysymykset ovat usein käytännössä tulleet esiin silloin, kun lautamiehinä on esimerkiksi kunnanhallituksen tai -valtuuston jäseniä.

Jokaisesta kunnasta valitaan vähintään kaksi lautamiestä. Tavoitteena on, että jokaisella lautamiehellä olisi istuntopäivä noin kerran kuukaudessa eli 12 vuosittain.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Heikki Liljeroos, puh. 02951 50428, ja
hallitussihteeri Mika Risla, puhelin 02951 50190

Oikeusministeriön kirje käräjäoikeuksille ja kunnanhallituksille – Lautamiesten määrä kunnittain 2013 löytyy tiedotteesta verkkosivuilla www.om.fi

Tietoa lautamiehen tehtävästä

Sivun alkuun