Hyppää sisältöön
Media

Velkajärjestelyssä olevien velallisten käytettävissä olevaan rahamäärään tasokorotus

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 3.6.2022 13.31
Uutinen

Velkajärjestelyssä olevan velallisen maksukyvyn arvioinnissa huomioitavien välttämättömien elinkustannusten määrä nousee. Velallisen käytettävissä olevaan rahamäärään tehdään heinäkuun alussa 12 prosentin kertaluonteinen tasokorotus.

Tasokorotuksen jälkeen velallistalouden käytettävissä oleva kuukausibudjetti nousee yksin asuvalla velallisella 66 euroa ja yhteistaloudessa asuvalla velallisella 56 euroa kuukaudessa. Velallisen kanssa samassa taloudessa asuvien lasten välttämättömiin elinkustannuksiin tulee 47 euron lisäys kuukaudessa jokaisesta yli 17-vuotiaasta lapsesta, 43 euroa kahdesta vanhimmasta alle 17-vuotiaasta lapsesta ja 40 euroa kolmanneksi vanhimmasta ja sitä nuoremmista alle 17-vuotiaista lapsista. Esimerkiksi kahden vanhemman ja yhden nuoren lapsen taloudessa muutos tuo vuositasolla näin ollen 1 188 euroa lisää käytettävissä olevaan budjettiin. 

Muutokset eivät koske maksuohjelmia, jotka on vahvistettu ennen 1.7.2022.

Tasokorotuksen tarkoituksena on edistää velallisten selviytymistä maksuohjelmista. Korotus ei kuitenkaan vaikuta kohtuuttomasti velkojien asemaan, sillä vahvistetun maksuohjelman noudattaminen suunnitellun mukaisesti on pitkällä tähtäimellä myös velkojien etu. 

Tasokorotuksen tarkoituksena on myös edistää velallisten hakeutumista velkajärjestelyyn. Pienituloisille velallisille toimeentulotuen varassa eläminen on voinut olla houkuttelevampi vaihtoehto kuin velkajärjestelyn aloittaminen ja tiukan maksuohjelman noudattaminen. Tasokorotus saattaa myös lisätä palkan ulosmittauksen piirissä olevien velallisten hakeutumista velkajärjestelyyn.

Lisäksi työssäkäyvän velallisen paikallisliikenteen käytöstä aiheutuvat työmatkakulut otetaan jatkossa huomioon muista kustannuksista erillisenä menoeränä. Tällöin velallisen muihin kustannuksiin käytettävissä oleva rahamäärä nousee muutamia kymmeniä euroja kuukaudessa paikallisliikennemaksun suuruudesta riippuen. 

Lisätietoja: 
lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, p. 0295 150 502, [email protected]
erityisasiantuntija Johanna Mäkitalo, p. 0295 150 092, [email protected]

Lisätietoa velkajärjestelystä

Sivun alkuun