Hoppa till innehåll
Media

Nivåhöjning av det belopp som lämnas för oundgängliga levnadskostnader för gäldenärer i skuldsanering

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.6.2022 13.31
Nyhet

Beloppet av oundgängliga levnadskostnader som beaktas vid bedömningen av betalnings-förmågan av en gäldenär i skuldsanering höjs. I början av juli görs en engångsförhöjning på 12 procent av det penningbelopp som gäldenären har till sitt förfogande.

Efter nivåhöjningen höjs den disponibla månadsbudgeten för en gäldenär som bor ensam med 66 euro och för en gäldenär som bor i gemensamt hushåll med en annan myndig person med 56 euro i månaden. Beloppet av oundgängliga levnadskostnader för barn som bor i samma hushåll som gäldenären höjs med 47 euro i månaden för varje barn över 17 år, med 43 euro i månaden för de två äldsta barnen under 17 år och med 40 euro i månaden för det tredje äldsta barnet och andra barn som är yngre än 17 år. Ändringen höjer den disponibla budgeten till exempel i hushåll med två föräldrar och ett ungt barn -med 1 188 euro på årsnivå. 

Ändringarna gäller inte betalningsprogram som har fastställts före den 1 juli 2022.

Syftet med nivåhöjningen är att göra det lättare för gäldenärerna att klara av sitt betalningsprogram. Höjningen inverkar inte oskäligt på borgenärernas ställning, eftersom det på lång sikt också ligger i borgenärernas intresse att det fastställda betalnings-programmet följs. 
Avsikten med nivåhöjningen är dessutom att främja gäldenärernas intresse för att ansöka om skuldsanering. För gäldenärer med låg inkomst kan det tidigare ha varit mera lockande att leva på utkomststöd än att ansöka om skuldsanering och följa ett strikt betalnings-program.

Nivåhöjningen kan också öka intresset för skuldsanering bland gäldenärer som omfattas av utmätning av lön.

För gäldenärer som arbetar beaktas i fortsättningen även kostnaderna för resor i lokaltrafiken till och från arbetet som en separat utgiftspost. Därmed ökar det belopp som står till gäldenärens förfogande för andra kostnader med några tior i månaden beroende på lokaltrafikavgiftens storlek. 

Mer information: 
Mari Aalto, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 502, [email protected]
Johanna Mäkitalo, specialsakkunnig, tfn 0295 150 092, [email protected]

Mer information om skuldsanering

Tillbaka till toppen