Hyppää sisältöön
Media

Vuoden 2019 alusta voimaan tulevia muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2018 11.07
Tiedote

Oikeusministeriön hallinnonalalla tulee voimaan useita lakimuutoksia 1.1.2019 alkaen.

Etu- ja sukunimeä koskeva sääntely uudistuu

Etu- ja sukunimeä koskeva lainsäädäntö uudistuu. Uudella lailla nimiin liittyvää valinnanvapautta lisätään ja kotimaiseen nimikäytäntöön pohjautuvia säännöksiä väljennetään muun muassa mahdollistamalla sukunimiyhdistelmät. Tiedote 12.12.2018

Käräjäoikeusverkosto uudistuu

Käräjäoikeuksien rakenneuudistus tulee voimaan. Uudistuksen jälkeen käräjäoikeuksia on 20. Uudistuksella halutaan varmistaa käräjäoikeuksien toimintakyky myös tulevaisuudessa. Tiedote 19.11.2018

Oikeusprosessien keventämistä koskevat lainmuutokset voimaan

Oikeudenkäyntimenettelyjä yleisissä tuomioistuimissa kevennetään. Tuomioistuinten käsittelyaikoja lyhennetään muun muassa joustavoittamalla ratkaisukokoonpanoja koskevia säännöksiä. Videoyhteyden käyttöä lisätään, mikä tehostaa tuomioistuinten työtä sekä vähentää oikeudenkäyntien osapuolten matkustusta ja siten myös oikeudenkäyntien kustannuksia. Tiedote 11.12.2018

Talous- ja velkaneuvonnan palveluita saa jatkossa oikeusaputoimistoista

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut siirtyvät oikeusaputoimistoihin. Uudistuksella halutaan yhtenäistää talous- ja velkaneuvonnan palveluja sekä parantaa sähköisiä palveluja. Tiedote 12.12.2018

Uusi tietosuojalaki voimaan

Henkilötietojen käsittelyä koskeva uusi tietosuojalaki tulee voimaan. Lailla  täydennetään EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, jonka soveltaminen alkoi toukokuussa 2018. Tiedote 5.12.2018

Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa voimaan

Henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa säädetään oma lakinsa. Lakia sovelletaan poliisin, syyttäjien, tuomioistuinten, Rikosseuraamuslaitoksen, Tullin, rajavalvontaviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten käsitellessä henkilötietoja rikosasiassa. Tiedote 5.12.2018

Maahantulokiellon rikkomisesta myös vankeutta

Rikoslakiin lisätään uusi säännös maahantulokiellon rikkomisesta. Tähän asti kiellon rikkomisesta on määrätty yleensä sakkorangaistus ulkomaalaisrikkomuksesta. Jatkossa kiellon rikkomisesta seuraa sakkoa tai enintään yksi vuosi vankeutta. Tiedote 19.12.2018

Tutkintavankeudelle lisää vaihtoehtoja

Tutkintavankeuden vaihtoehtoina otetaan käyttöön tehostettu matkustuskielto ja tutkinta-aresti. Uudistuksen taustalla on muun muassa tarve lisätä tutkintavankeuden tehokkaasti valvottuja vaihtoehtoja. Tiedote 20.12.2018

Tuomioistuinmaksuihin korotuksia

Oikeudenkäyntimaksut ja tuomioistuinten hakemusmaksut nousevat vuoden 2019 alusta lähtien.  Valtioneuvoston päätökset

Sivun alkuun