Hyppää sisältöön
Media

Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelmaa arvioiva raportti julkaistu

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 30.8.2023 15.51
Tiedote

Euroopan neuvoston tilaaman arvioinnin mukaan Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelma täyttää Euroopan komission asettamat kriteerit arvosanalla varsin hyvin. Arviointiraportti analysoi toimintaohjelmaa Euroopan komission laatimien kansallisten rasisminvastaisten toimintaohjelmien kriteereiden avulla.

Arviointiraportin on tilannut Euroopan neuvosto, ja se julkaistaan oikeusministeriön julkaisusarjassa. Arviointiraportti on osa Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelman arviointia.

Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelma rasismin torjumiseksi ja hyvien väestösuhteiden edistämiseksi toteutettiin osana pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Toimintaohjelmaa toteutettiin eri hallinnon aloilla vuosina 2021–2023. Vuodenvaihteessa julkaistaan myös tutkimuskatsaus Syrjintä Suomessa 2020−2022, jota käytetään laajemman yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin.

Arviointi on toteutettu Euroopan unionin, Euroopan neuvoston ja oikeusministeriön Inklusiivisen integraation rakentaminen Suomessa -yhteishankkeessa. Arvioinnin on tehnyt ajatushautomo MAP Finland ry.  

Arvioinnin mukaan Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelma täyttää EU-komission asettamat kriteerit arvosanalla varsin hyvin. Kokonaisarviossa nostetaan muun muassa seuraavat asiat:

  • Toimintaohjelman valmistelua ja toimeenpanoa koordinoi laajapohjainen työryhmä.
  • Toimenpiteiden suunnittelussa ja tilannearviossa kuultiin laajasti eri väestöryhmiä.
  • Toimenpiteiden toteuttamiseen varattiin rahoitusta.
  • Toimenpiteet kattoivat eri elämänalueita ja keskeisiä rasisminvastaisen työn muotoja.
  • Toimintaohjelman seurantaan ja arviointiin kehitettiin useita arviointimenetelmiä.

Arviointiraportti nostaa esiin 15 kehittämisehdotusta, jotka tulisi ottaa huomioon tulevissa rasismin torjuntaan tähtäävissä kansallisissa hankkeissa. Ehdotukset koskevat esimerkiksi toimintaohjelman valmisteluun liittyvää tiedonkeruuta, resursointia sekä seurannan ja arvioinnin menetelmiä.

Raportin sisällöt ovat kirjoittajien näkökulmia, eivätkä ne välttämättä edusta oikeusministeriön näkemyksiä.

Inklusiivisen integraation rakentaminen Suomessa -hanketta rahoittaa Euroopan unionin Teknisen tuen väline.

Arviointi valtioneuvoston Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelmasta rasismin torjumiseksi ja väestösuhteiden edistämiseksi

 Lisätietoja:

Oikeusministeriö:
erityisasiantuntija Mia Luhtasaari, p. 0295 150 130, [email protected]

Ajatushautomo MAP Finland ry:
väitöskirjatutkija Panu Artemjeff, [email protected]
hankepäällikkö Miriam Attias, [email protected]

Sivun alkuun