Hoppa till innehåll
Media

Rapport som utvärderar handlingsprogrammet Ett jämlikt Finland har publicerats

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.8.2023 15.51
Pressmeddelande

Enligt en utvärdering som Europarådet beställt uppfyller handlingsprogrammet Ett jämlikt Finland de kriterier som Europeiska kommissionen ställt upp med ett tämligen gott vitsord. Utvärderingsrapporten analyserar handlingsprogrammet med hjälp av Europeiska kommissionens kriterier för nationella handlingsprogram mot rasism.

Utvärderingsrapporten har beställts av Europarådet och publiceras i justitieministeriets publikationsserie. Utvärderingsrapporten är en del av utvärderingen av handlingsprogrammet Ett jämlikt Finland.

Handlingsprogrammet Ett jämlikt Finland mot rasism och för goda relationer genomfördes som en del av statsminister Sanna Marins regeringsprogram. Handlingsprogrammet genomfördes inom olika förvaltningsområden 2021–2023. Vid årsskiftet publiceras också forskningsöversikten Diskriminering i Finland 2020–2022, som används för utvärdering av mer omfattande samhälleliga effekter.

Utvärderingen har genomförts inom ramen för Europeiska unionens, Europarådets och justitieministeriets gemensamma projekt Inkluderande integration i Finland. Utvärderingen har gjorts av tankesmedjan MAP Finland ry. 

Enligt utvärderingen uppfyller handlingsprogrammet Ett jämlikt Finland mycket väl de kriterier som EU-kommissionen ställt upp med ett tämligen gott vitsord. I helhetsbedömningen lyfter man fram bland annat följande frågor:

  • Beredningen och genomförandet av handlingsprogrammet samordnas av en arbetsgrupp med bred sammansättning.
  • Vid planeringen av åtgärderna och lägesbedömningen hördes ett stort antal olika befolkningsgrupper.
  • Finansiering reserverades för genomförandet av åtgärderna.
  • Åtgärderna omfattade olika livsområden och centrala former av arbete mot rasism.
  • Flera utvärderingsmetoder utvecklades för uppföljningen och utvärderingen av handlingsprogrammet.

Utvärderingsrapporten lyfter fram 15 utvecklingsförslag som bör beaktas i kommande nationella projekt som syftar till att bekämpa rasism. Förslagen gäller till exempel datainsamling, resurser samt metoder för uppföljning och utvärdering i samband med beredningen av handlingsprogrammet.

Rapportens innehåll är skribenternas perspektiv och de representerar inte nödvändigtvis justitieministeriets synpunkter.

Projektet Inkluderande integration i Finland finansieras av Europeiska unionens instrument för tekniskt stöd.

Utvärdering av statsrådets handlingsprogram Ett jämlikt Finland mot rasism och för goda relationer

Ytterligare information:

Justitieministeriet:
Mia Luhtasaari, specialsakkunnig, tfn 0295 150 130, [email protected]

Tankesmedjan MAP Finland ry:
Panu Artemjeff, doktorand, [email protected]
Miriam Attias, projektchef, [email protected]

 

Tillbaka till toppen