Hyppää sisältöön
Media

Yhdyskuntaseuraamus ei sellaisenaan sovellu sakon muuntorangaistukseksi

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 11.1.2010 9.15
Tiedote -

Oikeusministeriön työryhmässä on selvitetty mahdollisuuksia ottaa käyttöön jokin yhdyskuntaseuraamus sakkovankeuden vaihtoehtona. Vankeuden vaihtoehtoisiksi seuraamuksiksi työryhmän mielestä saattaisivat soveltua jollain muotoa vain yhdyskuntapalvelu tai suunnitteilla oleva valvontarangaistus, jossa vangin liikkeitä seurataan sähköisesti. Näiden seuraamusten käyttöön muuntorangaistuksena liittyy työryhmän mielestä kuitenkin monia periaatteellisia ja käytännöllisiä hankaluuksia.

Jonkin yhdyskuntaseuraamuksen käyttöönotto sakon muuntorangaistuksena edellyttäisi, että sakkovangeille järjestettäisiin erityisiä tukitoimia ja että heille löydettäisiin soveltuvia suorituspaikkoja. Selvitystyötä jatketaan yhdyskuntaseuraamusten kokonaisuudistusta pohtivassa toimikunnassa.

Työryhmä laati lisäksi ehdotukset sakon muuntorangaistuksen kehittämiseksi. Sakkoa ei voisi muuntaa vankeudeksi pelkästään sen vuoksi, ettei tuomittu pysty sitä maksamaan. Muuntorangaistus voitaisiin tuomita vain sellaisille sakotetuille, joiden rikokset osoittavat ilmeistä piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä. Lähtökohtana on, että sakkorangaistus on tarkoitettu varallisuuteen kohdistuvaksi eikä vapautta rajoittavaksi rangaistukseksi. Ehdotuksen mukaan myös rangaistusmääräysmenettelyssä tuomitut sakot tulisivat jälleen muuntokelpoisiksi tietyin edellytyksin.

Sakkoja ei voisi enää maksaa vankilassa. Tarkoituksena on selkiinnyttää maksujärjestelmää sekä vähentää maksamisjärjestelyistä aiheutuvaa työtä siinä vaiheessa, kun henkilö jo on vankilassa. Myös muuntorangaistuksen määräämismenettelyä halutaan yksinkertaistaa. Syyttäjän ei tarvitsisi yleensä enää osallistua muuntorangaistusasioihin, vaan jatkossa muuntorangaistuksen laittaisi vireille Oikeusrekisterikeskus.

Työryhmän ehdotusten vaikutusta vankilukuun on vaikea arvioida. Lausuntokierroksella pyydetään nimenomaan palautetta työryhmän esittämästä tavasta määrittää piittaamattomuus ja ottaa huomioon varattomuus, ja näiden vaikutuksista vankilukuun. Vuoden 2009 marraskuun loppuun mennessä oli vankilaan saapunut pelkkää sakkovankeutta suorittamaan noin 1 550 henkeä. Päivittäin sakkovankeja on keskimäärin ollut noin 87.

Työryhmän ehdotusten tarkoituksena on kehittää sakon muuntorangaistusjärjestelmää eduskunnan vuonna 2008 edellyttämällä tavalla. Ehdotukseen on jätetty kaksi eriävää mielipidettä sekä yksi asiantuntijan kannanotto.

Lisätietoja:
työryhmän sihteeri, hallitussihteeri Anne Hartoneva, OM, puh. 09 1606 7578
hallitussihteeri Juho Martikainen, OM, puh. 09 1606 7754
sähköpostit: [email protected]

Työryhmän mietintö

Sivun alkuun