Hyppää sisältöön
Media

Yleistiedoksiannot ja julkiset kuulutukset ensisijaisesti viranomaisen verkkosivuille

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 22.11.2018 13.21
Tiedote

Hallintolain yleistiedoksiantomenettelyä koskeva yleinen sääntely esitetään ajantasaistettavaksi. Lisäksi julkisista kuulutuksista annettu laki ehdotetaan kumottavaksi ja lisättäväksi julkisia kuulutuksia koskevat yleiset menettelysäännökset hallintolakiin. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle 22. marraskuuta 2018.

Uudistuksen lähtökohtana on, että viranomaisen verkkosivuilla julkaisemisesta tulisi ensisijainen menettelytapa sekä yleistiedoksiannossa että julkisissa kuulutuksissa. Voimassaolevaa sääntelyä vastaavasti yleistiedoksiannossa julkaistaisiin ainoastaan ilmoitus asiakirjan nähtäville asettamisesta. Julkista kuulutusta toimitettaessa  julkaistaisiin kuulutuksen ohella myös kuulutettava asiakirja.

Hallinnon asiakkaiden tiedonsaantimahdollisuudet paranisivat, kun yleistiedoksiantoa koskevat ilmoitukset sekä julkiset kuulutukset ja kuulutettavat asiakirjat olisivat saatavilla virastojen aukioloajoista tai sijainnista riippumatta viranomaisen verkkosivuilla. Laki mahdollistaisi tarpeen vaatiessa myös täydentävien julkaisutapojen, kuten sanomalehden, käytön.

Virallisen lehden asema yleistiedoksiannossa säilytettäisiin sellaisten poikkeuksellisten tilanteiden varalta, joissa asiakirjan nähtäville asettamista koskevaa ilmoitusta ei ole voitu julkaista viranomaisen verkkosivuilla. Sama menettely koskisi julkista kuulutusta.

Yleistiedoksiantoa käytetään hallintolain mukaan erityisesti silloin, kun päätöstä tai muuta hallintoasian käsittelyyn vaikuttavaa asiakirjaa ei ole saatu muulla tavoin annettua tiedoksi. Kuulutusmenettelyä käytetään erityislakien perusteella etenkin ympäristöasioissa.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, puh. 02951 50396, erityisasiantuntija Heini Färkkilä, puh. 02951 50378, sähköpostit: [email protected]

Valtioneuvosto.fi/paatokset
 

Sivun alkuun