Hyppää sisältöön
Media

Yrittäjän uutta alkua halutaan nopeuttaa ja velallisen asemaa parantaa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 6.5.2021 10.31
Tiedote

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa muutoksia velkajärjestelylakiin. Tavoitteena on parantaa velallisen asemaa ja täyttää hallitusohjelman kirjaus velallisen uudesta alusta. Ehdotuksilla pantaisiin myös osin täytäntöön EU:n maksukyvyttömyysdirektiivi.

Työryhmä ehdottaa, että yrittäjien pääsyä velkajärjestelyyn helpotettaisiin ja uutta alkua nopeutettaisiin keventämällä velkajärjestelyn edellytyksiä ja sallimalla pääsy velkajärjestelyyn velallisen taloudellisen tilanteen vakiintumattomuudesta huolimatta. Velkajärjestelyn esteperusteita ehdotetaan muutettavaksi siten, että velalliselle aiemmin vahvistettu velkajärjestely ei muodostaisi pysyvää estettä uudelle velkajärjestelylle.

- On koko Suomen etu, että meillä on vahva yrityskenttä. Velkajärjestelyyn pääsyn helpottaminen ja yrittäjien auttaminen uuteen alkuun on yksi tämän hallituksen keskeisistä toimista ylivelkaantumisen estämiseksi. Myös yrityssaneerauslainsäädäntöä ollaan uudistamassa. Ehdotetut muutokset olisivat selvä parannus yrittäjien ja myös muiden velallisten asemaan, ja oikeusministerinä aion viedä niitä aktiivisesti eteenpäin, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että mahdollistettaisiin velkajärjestelyhakemuksen tekeminen konkurssimenettelyn vaiheesta riippumatta ja velvoitettaisiin konkurssin pesänhoitaja antamaan velalliselle tietoa talous- ja velkaneuvonnan palveluista ja mahdollisuudesta hakea velkajärjestelyä.

Työryhmän ehdotuksen mukaan samalla laajennettaisiin myös elinkeinotoimintaa yhä harjoittavien luonnollisten henkilöiden mahdollisuuksia päästä velkajärjestelyyn. Vaikka valmistelun painopiste on ollut yrittäjävelallisissa, työryhmä ehdottaa, että valtaosa ehdotetuista muutoksista koskisi kaikkia velallisia. Tällaisia ehdotuksia ovat esimerkiksi eräät velkajärjestelyyn pääsyä koskevat muutokset, muutokset, jotka helpottavat velallisten selviytymistä maksuohjelmasta sekä menettelyä yksinkertaistavat muutokset. 

Työryhmä ehdottaa myös muun muassa tasokorotusta velalliselle elinkustannuksia varten jäävään rahamäärään ja maksuohjelman keston lyhentämistä kolmeen vuoteen myös siinä tilanteessa, ettei velallisella ole maksuvaraa.

Muutosten ehdotetaan tulevan voimaan ensi kevään aikana.

Työryhmän mietintö on nyt lausunnolla ja siihen voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi:ssä 18.6.2021 asti.

Lisätietoja:
ministerin erityisavustaja Niklas Mannfolk, p. 050 306 3990, [email protected]
lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, p. 0295 150 502, [email protected]
erityisasiantuntija Johanna Mäkitalo, p. 0295 150 092, [email protected]

Velkajärjestelylain muuttaminen, Yrittäjän uusi alku ja velallisen aseman parantaminen 
 

Sivun alkuun