Hoppa till innehåll
Media

Företagare ska ges möjlighet till snabbare nystart och gäldenärernas ställning ska förbättras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2021 10.31
Pressmeddelande

En arbetsgrupp vid Justitieministeriet föreslår ändringar i lagen om skuldsanering. Målet är att förbättra gäldenärens ställning och att uppfylla regeringsprogrammets föresats om att ge gäldenären bättre möjligheter till nystart. Genom förslagen genomförs också delvis EU:s insolvensdirektiv.

Arbetsgruppen föreslår att tillgången till skuldsanering för företagare ska underlättas och att företagarna ska ges möjlighet till en snabbare nystart. Målen kan uppnås genom att man lindrar villkoren för skuldsanering och tillåter tillgång till skuldsanering trots att gäldenärens ekonomiska situation inte är etablerad. Grunderna för hinder för skuldsanering föreslås bli ändrade så att skuldsanering som tidigare fastställts för gäldenären inte utgör ett bestående hinder för en ny skuldsanering.

- Det ligger i hela Finlands intresse att vi har en stark företagssektor. Att underlätta tillgången till skuldsanering och hjälpa företagare till en ny start är en av regeringens viktigaste åtgärder för att förhindra överskuldsättning. Även lagstiftningen om företagssanering kommer att ändras. De föreslagna ändringarna innebär en klar förbättring av företagares och även andra gäldenärers ställning, och som justitieminister tänker jag aktivt föra dem vidare, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Arbetsgruppen föreslår också att det ska vara möjligt att göra en ansökan om skuldsanering oberoende av skedet i konkursförfarandet. Konkursboets förvaltare ska förpliktas att informera gäldenären om tjänsterna för ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning och om möjligheten att ansöka om skuldsanering.

Enligt arbetsgruppens förslag utvidgas samtidigt också möjligheterna för fysiska personer som fortfarande bedriver näringsverksamhet att få tillgång till skuldsanering. Även om beredningen har varit inriktad på företagargäldenärer, föreslår arbetsgruppen att merparten av de föreslagna ändringarna ska gälla alla gäldenärer. Sådana förslag är t.ex. vissa ändringar som gäller förutsättningar för skuldsanering, lättnader i gäldenärernas möjligheter att klara av betalningsprogrammet samt förenklat förfarandet.

Utöver detta föreslår arbetsgruppen bl.a. en nivåhöjning av det penningbelopp som kvarstår hos gäldenären för levnadskostnaderna och en förkortning av betalningsprogrammet till tre år också i en situation där gäldenären saknar betalningsmån.

Ändringarna föreslås träda i kraft våren 2022.

Arbetsgruppens förslag har sänts på remiss och det kan kommenteras i tjänsten Utlåtande.fi till och med den 18 juni 2021.

Mer information:
Niklas Mannfolk, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, [email protected]
Mari Aalto, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 502, [email protected]
Johanna Mäkitalo, specialsakkunnig, tfn 0295 150 092, [email protected]

Skuldsaneringslagen ändras: Nystart för företagaren och förbättrad ställning för gäldenären (på finska)
 

Tillbaka till toppen