Lähestymiskieltojen tunnustaminen EU-maiden välillä tulossa mahdolliseksi

Oikeusministeriö 27.11.2014 13.27
Tiedote -

Lähestymiskieltojen vastavuoroinen tunnustaminen EU-maiden välillä mahdollistetaan panemalla täytäntöön asiaa koskeva EU-direktiivi ja sitä täydentävä asetus. Hallitus antoi niin sanottua eurooppalaista suojelumääräystä koskevan esityksen eduskunnalle.

Esityksen mukaan henkilö voisi yhdessä jäsenvaltiossa annetun eurooppalaisen suojelumääräyksen perusteella saada suojaa myös siirtyessään toiseen jäsenvaltioon ilman, että hänen tarvitsisi siellä käynnistää uutta menettelyä suojelua saadakseen. Tarkoituksena on tehostaa rikoksen uhrien suojelua erityisesti väkivaltarikosten sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen liittyvien rikosten osalta.

Eurooppalainen suojelumääräys voitaisiin antaa suojeltavan henkilön pyynnöstä. Toisesta EU-valtiosta Suomeen toimitetun suojelumääräyksen perusteella määrättäisiin lähestymiskielto noudattaen soveltuvin osin lähestymiskieltolain säännöksiä. Suomessa määrätyn lähestymiskiellon perusteella puolestaan voitaisiin antaa eurooppalainen suojelumääräys, joka toimitettaisiin toiseen jäsenvaltioon tunnustettavaksi ja pantavaksi täytäntöön.

Helsingin käräjäoikeus olisi toimivaltainen viranomainen Suomeen tulevissa asioissa. Suomesta muihin EU-maihin lähtevissä asioissa toimivaltaisia olisivat käräjäoikeudet.

Eurooppalaista suojelumääräystä koskeva direktiivi kattaa sellaiset kansalliset lähestymiskiellot, jotka ovat seurausta rikoksesta tai väitetystä rikoksesta. Täydentävällä asetuksella katettaisiin sellaiset Suomen ja muiden maiden lähestymiskiellot, jotka eivät mahdu direktiivin soveltamisalaan.

Näissä tapauksissa suojelutoimenpiteen määränneen jäsenvaltion viranomainen antaisi todistuksen, jonka nojalla suojelutoimenpide tunnustettaisiin toisessa jäsenvaltiossa ilman eri toimenpiteitä. Toisessa EU-valtiossa määrätty suojelutoimenpide pantaisiin Suomessa täytäntöön ilmoittamalla se poliisin tietojärjestelmään samalla tavoin kuin Suomessa määrätyt lähestymiskiellot.

Nykyisin lähestymiskieltojen tunnustaminen ja täytäntöönpano ei ole mahdollista Suomen ja muiden EU-maiden välillä. Jäsenmaiden on pantava säännökset kansallisesti täytäntöön 11.1.2015 mennessä.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen, puh. 02951 50338, sähköposti: [email protected]