Hoppa till innehåll
Media

Ömsesidigt erkännande av besöksförbud mellan EU-länder ska bli möjligt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.11.2014 13.27
Pressmeddelande -

Genomförandet av ett EU-direktiv och en kompletterande förordning ska möjliggöra ömsesidigt erkännande av besöksförbud mellan EU-medlemsstater. Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen om den så kallade europeiska skyddsordern.

Enligt propositionen ska en person på grundval av en europeisk skyddsorder som utfärdats i en medlemsstat kunna få skydd också när han eller hon beger sig till en annan medlemsstat, utan att behöva inleda ett nytt förfarande där. Syftet är att effektivisera skyddet för brottsoffer särskilt när det gäller bekämpning av våldsbrott och brott mot den personliga friheten och den sexuella självbestämmanderätten.

En europeisk skyddsorder kan utfärdas på begäran av den skyddade personen. Ett besöksförbud ska kunna meddelas på basis av en skyddsorder som översänts till Finland från en annan EU-medlemsstat, så att bestämmelserna i lagen om besöksförbud i tillämpliga delar iakttas. Å andra sidan ska ett besöksförbud som meddelats i Finland kunna ligga till grund för en europeisk skyddsorder som översänds till den andra medlemsstaten där den ska erkännas och verkställas.

Helsingfors tingsrätt ska vara behörig myndighet i ärenden som sänds till Finland. I ärenden som sänds från Finland till andra EU-medlemsstater ska de behöriga myndigheterna vara tingsrätterna.

Direktivet om den europeiska skyddsordern gäller sådana nationella besöksförbud som meddelats till följd av ett brott eller ett påstått brott. Situationer där ett besöksförbud som har meddelats i Finland eller i ett annat land faller utanför direktivets tillämpningsområde ska omfattas av en kompletterande förordning.

I ovan nämnda fall ska myndigheten i medlemsstaten som utfärdat skyddsåtgärden ge ett intyg med stöd av vilket skyddsåtgärden ska erkännas i en annan medlemsstat utan särskilda åtgärder. En skyddsåtgärd som har meddelats i en annan EU-medlemsstat ska verkställas i Finland genom att anmäla ärendet till informationssystemet för polisärenden på samma sätt som ett besöksförbud som har meddelats i Finland.

Den gällande lagstiftningen möjliggör inte ömsesidigt erkännande eller verkställande av besöksförbud mellan Finland och andra EU-länder. Medlemsstaterna ska genomföra bestämmelserna nationellt före den 11 januari 2015.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Tarja Innanen, tfn 02951 50338, e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen