Lunastuslain uudistaminen

OM022:00/2016 Säädösvalmistelu

Selvitystyön tavoitteena on kartoittaa lunastuskorvauksen määräämiseen ja lunastusmenettelyn toimivuuteen liittyvät tarkistamistarpeet sekä laatia esitys tarpeellisiksi jatkotoimenpiteiksi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM022:00/2016

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 7.9.2015 –

Asettamispäivä 7.9.2015

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Kärkihankkeet Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase ja sininen biotalous nousuun

Toimenpiteet Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Jari Salila, Lainsäädäntöneuvos
puh. 02951 50584

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on huolehtia lunastuslainsäädännön ajantasaisuudesta arvioimalla lunastuslain mukaisen lunastuskorvauksen määräämistä koskevan lainsäädännön kattavuus ja yhtenäistämistarve sekä tekemällä tarvittavat säädösmuutokset.

Tiivistelmä

Selvitystyön tavoitteena on kartoittaa lunastuskorvauksen määräämiseen ja lunastusmenettelyn toimivuuteen liittyvät tarkistamistarpeet sekä laatia esitys tarpeellisiksi jatkotoimenpiteiksi.

Lähtökohdat

Juha Sipilän hallituksen Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase nousuun -kärkihankkeen toimenpiteenä on yksilöity omaisuuden suojan parantaminen. Hanke toteuttaa mainittua toimenpidettä.