Civilsamhällets verksamhet på 2020-talet

OM005:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Justitieministeriet tillsatte den 15 mars 2019 en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till associationsrättslig reglering som underlättar medborgarverksamhet i samfundsform. Samtidigt tillsatte justitieministeriet en uppföljningsgrupp för att följa och utvärdera arbetsgruppens arbete.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM005:00/2019

Ärendenummer VN/1007/2019

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 15.3.2019 –

Datum för tillsättande 15.3.2019

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av föreningslagen
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 6.5.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 39/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 239/2022

För att förbättra verksamhetsförutsättningarna för föreningar och övrig gemensam medborgarverksamhet, ska regleringen av nya alternativ samt en del principer gällande föreningsrätten införas i lagen gällande inträde och utträde ur föreningen, medlemmarnas beslutsfattande, förvaltningsmodellen och organ, bokföring, skadeståndsansvar och föreningarnas strukturella förändringar. Ett annat alternativ som kan användas av gemensam medborgarverksamhet som är lättare att organisera för att uppnå juridisk person är bestämmelser för verksamhetsgruppen , som uppkommer genom registrering och som ledningen helt kan skötas online.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 50 380 0193
[email protected]

Kontaktperson
Markus Tervonen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 50 570 9528
[email protected]

Mål och resultat

Målet är att förbättra förutsättningarna för medborgarverksamhet genom att utveckla den associationsrättsliga regleringen med hänsyn till frivilligorganisationernas behov samt att underlätta möjligheterna att bedriva friare former av verksamhet inom civilsamhället med beaktande av intressentgruppernas förväntningar och myndighetsverksamhetens behov. Arbetsgruppen bereder i form av en regeringsproposition ett förslag till ändring av föreningslagen och/eller annan associationsrättslig reglering som gäller medborgarverksamhet.

Sammandrag

Justitieministeriet tillsatte den 15 mars 2019 en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till associationsrättslig reglering som underlättar medborgarverksamhet i samfundsform. Samtidigt tillsatte justitieministeriet en uppföljningsgrupp för att följa och utvärdera arbetsgruppens arbete.

Utgångspunkter

Det finska samhällets verksamhet, såväl i föreningsform som i andra former, är av stor betydelse för det vårt samhälles funktion och utveckling. En mycket stor del av finländarna hör till en eller flera föreningar eller deltar i medborgarverksamhet på något annat sätt. Deltagandet i medborgarverksamhet ändrar form, vilket måste beaktas bättre i lagstiftningen och myndighetsverksamheten.

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.