Komission ehdotus direktiiviksi ihmiskaupan vastaisen direktiivin muuttamisesta (EU-valmistelu)

Ihmiskauppadirektiivin muuttaminen (EU-valmistelu)

OM006:00/2023 Kehittäminen

Euroopan komissio on 19.12.2022 tehnyt ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta tehdyn direktiivin 2011/36/EU muuttamisesta (COM(2022) 732 final).

Neuvottelut on saatu päätökseen, ja direktiivi (EU) 2024/1712 on annettu 13.6.2024.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM006:00/2023

Asianumerot VN/1049/2023

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 12.1.2023 – 31.12.2025

Asettamispäivä

Yhteyshenkilö
Sonja Sjöman, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 237
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Komission ehdotuksen mukaiset direktiivin muutokset koskisivat ihmiskaupparikoksen hyväksikäytön muotoja, ihmiskaupparikoksen tekemistä informaatio- tai kommunikaatioteknologiaa käyttäen, oikeushenkilöiden seuraamuksia, rikoshyödyn ja rikoksentekovälineiden jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista, ihmiskaupan uhrien tunnistus- ja ohjausjärjestelmää, ihmiskaupan uhrien palvelujen käytön säätämistä rangaistavaksi sekä tiedon keräämistä ja tilastoja ihmiskaupparikoksista.
Ehdotetulla direktiivillä muutettaisiin eräitä ihmiskaupan vastaisen direktiivin artikloita ja lisättäisiin direktiiviin uusia artikloita.

Tiivistelmä

Euroopan komissio on 19.12.2022 tehnyt ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta tehdyn direktiivin 2011/36/EU muuttamisesta (COM(2022) 732 final).

Neuvottelut on saatu päätökseen, ja direktiivi (EU) 2024/1712 on annettu 13.6.2024.

Lähtökohdat

Ehdotetuilla muutoksilla pyritään vastaamaan ihmiskaupan vastaisen direktiivin hyväksymisen jälkeen syntyneisiin uusiin haasteisiin. Direktiivin tavoitteita ei ole arvioitu saavutetun koskien oikeushenkilöiden seuraamuksia, ihmiskaupan uhrien varhaista tunnistamista ja ohjaamista sekä ihmiskaupan uhrien tarjoamien palvelujen kysyntää.

Lisätietoja