Hallituksen esitys yhteisöjen kokousmenettelyjä koskevan väliaikaisen lain 290/2020 vp eräiden säännösten voimassaolon jatkamiseksi

OM010:00/2021 Säädösvalmistelu

Pidennetään osakeyhtiön yhtiökokouksen, osuuskunnan kokouksen, yhdistyksen kokouksen ja eräiden muiden yhteisöjen vastaavien kokousten järjestämistä ja kokoukseen osallistumista helpottavan voimassa olevan väliaikaisen lain voimassaoloa niin, että syksyn 2021 ja kevään 2022 kokoukset voidaan järjestää sujuvasti.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM010:00/2021

Asianumerot VN/2935/2021

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 9.2.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 15/2021
  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 16/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  15.4.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 42/2021

Covid-19/ Esityksellä jatketaan pörssiyhtiöiden ja pörssin First North -markkinapaikalle listattujen osakeyhtiöiden yhtiökokousten, osuuskunnan kokousten, yhdistyksen kokousten sekä eräiden rahoitusalan yritysten vastaavien kokousten järjestämistä ja kokoukseen osallistumista helpottavien voimassa olevan väliaikaisen lain (290/2020) poikkeussäännösten voimassaoloa 30.6.2022 asti. Ehdotuksella pyritään siihen, että myös syksyn 2021 ja kevään 2022 kokoukset voidaan järjestää sujuvasti sekä terveydensuojeluvaatimukset täyttävällä ja ennakoitavalla tavalla.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 074
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Lakiehdotuksessa on väliaikainen sääntely, joka mahdollistaa osakeyhtiöiden, osuuskuntien, yhdistysten ja rahoitus- ja vakuutusalan yhteisömuotojen syksyn 2021 ja kevään 2022 kokousten järjestämisen vuoden 2020 ja kevään 2021 aikana muotoutuneiden etäosallistumiskäytäntöjen ja terveydensuojeluvaatimusten mukaisesti. Ehdotus ei sisällä muita helpotuksia tai muutoksia kokousjärjestelyihin. Ehdotus täydentää voimassa olevan yhteisölakien ja kokouskäytännön keinoja. Väliaikaisen lain ja yhteisölainsäädännön soveltamisesta kevään ja kesän 2020 kokouksissa saadun selvityksen perusteella poikkeusjärjestelyt eivät käytännössä ole heikentäneet osakkaiden ja jäsenten oikeuksia.

Tiivistelmä

Pidennetään osakeyhtiön yhtiökokouksen, osuuskunnan kokouksen, yhdistyksen kokouksen ja eräiden muiden yhteisöjen vastaavien kokousten järjestämistä ja kokoukseen osallistumista helpottavan voimassa olevan väliaikaisen lain voimassaoloa niin, että syksyn 2021 ja kevään 2022 kokoukset voidaan järjestää sujuvasti.

Lähtökohdat

Osakeyhtiöiden, osuuskuntien, yhdistysten ja rahoitus- ja vakuutusalan yhteisömuotojen tarpeet kokousjärjestelyiden häiriöttömän valmistelun turvaamiseksi epävarmoissa terveysoloissa ja etäosallistumisen nopeassa kehitysvaiheessa syksyllä 2021 ja keväällä 2022.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.