Euroopan neuvoston tietosuojayleissopimuksen muutospöytäkirjan voimaansaattaminen

OM018:00/2019 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM018:00/2019

Asianumerot VN/3058/2018

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2019 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi tietosuojalain ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 1 ja 54 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 4.2.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 9/2020
  Arvioitu uusi esittelyviikko 14/2020
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  2.4.2020
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 125/2020

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan. Pöytäkirjalla muutetaan yleissopimuksen määräyksiä merkittäviltä osin siten, että se vastaa paremmin sisällöllisesti Euroopan unionin tietosuojalainsäädäntöä.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Kevätistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Virpi Koivu, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 071
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on valmistella hallituksen esitys eduskunnalle yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan (CETS 223) hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi.

Lähtökohdat

Yksilöiden suojelua henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä koskeva yleissopimus (SopS 35—36/1992, tietosuojayleissopimus) tehtiin Strasbourgissa 28.1.1981. Se tuli Suomen osalta voimaan 1.4.1992. Tietosuojayleissopimusta on täydennetty 8.11.2001 tehdyllä valvontaviranomaisia ja maan rajan yli tapahtuvaa tietojen siirtoa koskevalla lisäpöytäkirjalla (SopS 78/2012), joka tuli Suomen osalta voimaan 1.11.2012.

Tietosuojayleissopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja avattiin allekirjoittamista varten 10.10.2018, jolloin Suomi allekirjoitti pöytäkirjan.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.