Vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisointi

OM021:00/2022 Säädösvalmistelu

Vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisoinnilla täydennettäisiin rikosoikeudellista suojaa korruptiota vastaan.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM021:00/2022

Asianumerot VN/9873/2022

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Leena Mäkipää, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 082
[email protected]

Lähtökohdat

Eduskunta hyväksyi vuonna 2002 lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen (ETS 173, SopS 108/2002). Eduskunta hyväksyi samalla yleissopimukseen varauman, joka koskee yleissopimuksen 12 artiklassa edellytetyn vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisoinnin laajuutta. Varauman voimassaoloaikaa on sittemmin jatkettu.

Euroopan neuvoston korruptionvastainen toimielin GRECO suositteli vuonna 2007, että Suomi harkitsisi vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisointia. Eduskunta esitti asiaa koskevan ponnen (EV 373/2010 vp), jossa se edellytti, että hallitus ryhtyy kiireellisesti valmistelemaan lainsäädäntöehdotuksen vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisoimiseksi. Asiaa on tämän jälkeen valmistelu oikeusministeriössä ja sen asettamassa työryhmässä.

Asian aikaisemmista valmisteluvaiheista löytyy lisätietoja oikeusministeriön hankeikkunasta (Lahjusrikoksia koskevien säännösten muutostarpeet, OM010:00/2014). Lakivaliokunta on lausunnossaan LaVL 6/2020 vp pyytänyt kiirehtimään lainsäädäntöehdotuksen jatkovalmistelua ja ehdotuksen antamista eduskunnalle.

Lisää aiheesta