Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun lain muuttamisesta liittyen valtuutettujen Euroopan syyttäjien palkan sivukuluihin

OM040:00/2021 Säädösvalmistelu

Hankkeen tehtävänä on valmistella ehdotukset asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi, jotta EPPO:n palveluksessa erityisneuvonantajina työskentelevien valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansallisen järjestelmän mukaiseen sosiaaliturvaan, eläkkeeseen ja vakuutuksen kattavuuteen liittyvät oikeudet säilyvät.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM040:00/2021

Asianumerot VN/16682/2021

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 16.8.2021 – 22.6.2022

Asettamispäivä 16.8.2021

Lainvalmistelu

HE laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 27.8.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 15/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  13.4.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 67/2022

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi EPPO-asetusta täydentävää lakia Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan (66/2021), joka on tullut voimaan 10.6.2021. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kansalliset säännökset, joilla varmistetaan asetuksen edellyttämin tavoin asianmukaiset järjestelyt, jotta valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansallisen järjestelmän mukaiseen sosiaaliturvaan, eläkkeeseen ja vakuutuksen kattavuuteen liittyvät oikeudet säilyvät.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

YhteyshenkilöHenna Huhtamäki, sosiaali- ja terveysministeriö

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Esitys kirjoitetaan hallituksen esityksen muotoon.

Tiivistelmä

Hankkeen tehtävänä on valmistella ehdotukset asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi, jotta EPPO:n palveluksessa erityisneuvonantajina työskentelevien valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansallisen järjestelmän mukaiseen sosiaaliturvaan, eläkkeeseen ja vakuutuksen kattavuuteen liittyvät oikeudet säilyvät.

Lähtökohdat

Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) on perustettu 12.10.2017 tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston perustamisessa annetulla neuvoston asetuksella (EU) 2017/1939 (EPPO-asetus). Oikeusministeriö asettama työryhmä valmisteli ehdotuksen asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi. Laki Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan (66/2021) tuli voimaan 10.6.2021. EPPO-lakia valmisteltaessa ei vielä oltu ratkaistu kaikkia valtuutettujen Euroopan syyttäjien työehtoja, palkkausta ja sivukuluja koskevia kysymyksiä.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.