Henkilötunnuksen käsittelyä koskevien säännösten täsmentäminen

OM044:00/2022 Kehittäminen

Esityksen tavoitteena on täsmentää henkilötunnuksen käsittelyä koskevia säännöksiä siten, että rekisteröityä ei saisi tunnistaa yksinomaan henkilötunnuksella tai henkilötunnuksen ja rekisteröidyn nimen yhdistelmällä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM044:00/2022

Asianumerot VN/17113/2022

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 7.6.2022 – 15.9.2022

Asettamispäivä 7.6.2022

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksen tavoitteena on täsmentää henkilötunnuksen käsittelyä koskevia säännöksiä siten, että rekisteröityä ei saisi tunnistaa yksinomaan henkilötunnuksella tai henkilötunnuksen ja rekisteröidyn nimen yhdistelmällä. Esitys liittyy hallituksen esitysluonnokseen eduskunnalle laeiksi väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta. Ehdotetut lait on tarkoitus yhdistää osaksi valtiovarainministeriön valmistelemaa hallituksen esitysluonnosta.

Tiivistelmä

Esityksen tavoitteena on täsmentää henkilötunnuksen käsittelyä koskevia säännöksiä siten, että rekisteröityä ei saisi tunnistaa yksinomaan henkilötunnuksella tai henkilötunnuksen ja rekisteröidyn nimen yhdistelmällä.