Selvitys riidanratkaisumenettelyjen kehittämisestä PK-yritysten välisissä riidoissa

OM046:00/2022 Kehittäminen

Oikeusministeriö on asettanut selvityshenkilön laatimaan selvityksen mahdollisuuksista kehittää erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten välisten riitojen ratkaisuun soveltuvia tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisumenettelyitä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM046:00/2022

Asianumerot VN/17577/2022

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 14.6.2022 – 30.11.2022

Asettamispäivä 14.6.2022

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Tavoitteet ja tuotokset

Selvityshenkilön tehtävänä on laatia selvitys siitä, miten sovittelun käyttöä voitaisiin vahvistaa ja tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisumenettelyjä kehittää erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten välisten riitojen ratkaisuissa.

Selvityksessä tulee
1) selostaa, miten nykysääntelyyn perustuvat sovittelumenettelyt soveltuvat pienten ja keskisuurten yritysten keskinäisten riitojen ratkaisemiseen;
2) arvioida haasteita, joita nykyisten menettelyjen hyödyntämiseen liittyy;
3) selvittää, millaisia tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisumalleja tällaisiin riitoihin on mahdollisesti kehitetty keskeisissä verrokkimaissa, kuten muissa Pohjoismaissa;
4) ehdottaa alustavia vaihtoehtoja ratkaisuiksi, joilla voitaisiin oikeusvarmuuden turvaavalla tavalla edistää tällaisten riitojen kustannustehokasta ratkaisemista; sekä
5) arvioida, miten merkittävästi eri ratkaisuvaihtoehdot vaikuttaisivat yhtäältä yritysten oikeussuojan toteutumiseen ja toisaalta tuomioistuinten resursseihin.

Tiivistelmä

Oikeusministeriö on asettanut selvityshenkilön laatimaan selvityksen mahdollisuuksista kehittää erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten välisten riitojen ratkaisuun soveltuvia tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisumenettelyitä.

Lähtökohdat

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi sovittelun käytön vahvistaminen oikeudenkäyntien määrän vähentämiseksi. Kirjauksen mukaan muun ohessa selvitetään ”pienten yksityisten, mukaan lukien yritysten, välisten riita-asioiden ratkaisua kevyemmillä menettelyillä, esimerkiksi lautakunnilla”. Tuomioistuinmenettelyä kevyempien riidanratkaisumenettelyjen tarve on tunnistettu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten osalta, koska niillä ei useinkaan ole täysimittaisen tuomioistuinmenettelyn edellyttämiä voimavaroja. Oikeudenkäyntien määrän vähentämisen ohella tavoitteena onkin myös tällaisten yritysten oikeuksiin pääsyn helpottaminen.

Lisää aiheesta